ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

Χειμερινό Εξάμηνο 2006-2007

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007

Πρόγραμμα Παρουσίασης Αρθρων (9/1, 16/1, 23/1)

Εργασία

Γενικά Στοιχεία

Εξάμηνο: A'
Διαδακτικές μονάδες: 3
Τόπος και χρόνος διαλέξεων: Τρίτη, 15:00 - 18:00, αίθουσα Γ'

Περιεχόμενο Μαθήματος


Λογισμικό


Εκτενέστερη Βιβλιογραφία


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Εργασία

Το μάθημα συνοδεύεται από ένα πρακτικό μέρος που αποτελείται από την ανάπτυξη ενός συστήματος που βασίζεται σε γνώση. Εργασία 2006-07.

Μελέτη-Παρουσίαση Αρθρων

Μέρος των απαιτήσεων του μαθήματος είναι και η μελέτη σύγχρονων άρθρων που σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος και τα οποία παρουσιάζονται.
Κατάλογος άρθρων προς μελέτη και παρουσίαση

Βαθμολογία

Γραπτά: 65 %
Εργασία: 15%
Μελέτη-Παρουσίαση Αρθρων: 20 %
ΣΥΝΟΛΟ: 100 %