Θεωρία Υπολογισμού

Όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν τη «Θεωρία Υπολογισμού», παρακαλώ να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

Ώρες διδασκαλίας του μαθήματος

Δευτέρα 9:00 – 11:00

Πέμπτη 9:00 – 11:00

Ύλη του μαθήματος

Κανονικές γραμματικές και γλώσσες - πεπερασμένα αυτόματα. Γραμματικές και γλώσσες ανεξάρτητες συμφραζόμενων - αυτόματα στοίβας.

Αναδρομικές γλώσσες - μηχανές Turing. Αποφασισιμότητα (decidability). Ντετερμινισμός. Αναγωγές προβλημάτων (reductions).

Συγγράμματα

·       H. Lewis, Χ. Παπαδημητρίου. Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού, εκδόσεις Κριτική, 2005.

·       M. Sipser, Εισαγωγή στη Θεωρία Υπολογισμού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007.

Διδακτικές Ενότητες

1.     Εισαγωγή - Γλώσσες

2.     Κανονικές Γλώσσες

3.     Πεπερασμένα Αυτόματα

4.     Ιδιότητες Κανονικών Γλωσσών – Pumping Lemma

5.     Γραμματικές χωρίς Συμφραζόμενα – Αυτόματα Στοίβας

6.     Ιδιότητες Γραμματικών χωρίς Συμφραζόμενα – Pumping Lemma

7.     Μηχανές Turing

8.     Υπολογισμοί με μηχανές Turing

9.     Επεκτάσεις της Μηχανής Turing

10.  Μη Επιλυσιμότητα

11.  Εισαγωγή στην Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

 

Εξετάσεις

Η ύλη για τις τελικές εξετάσεις βρίσκεται εδώ.