Εξεταστέα Ύλη

 

  1. Ο,τιδήποτε έχουμε πει στην τάξη.
  2. Από το βιβλίο Lewis-Παπαδημητρίου, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική 2005:

·        Κεφάλαιο 1

·        Κεφάλαιο 2 (εκτός από τις ενότητες 2.5, 2.6)

·        Κεφάλαιο 3 (εκτός από την απόδειξη του Θεωρήματος 3.4.1 και τις ενότητες 3.6, 3.7).

·        Κεφάλαιο 4 (εκτός από τις ενότητες 4.4, 4.6, 4.7)

·        Κεφάλαιο 5 (εκτός από τις ενότητες 5.5, 5.6 και το Θεώρημα 5.7.4 [Rice]).