Ημερομηνία
8:45-11:45 12:00-15:00 15:15-18:15 18:30-21:30
Δευτέρα 2/9/2019 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Προγραμματισμός Συστήματος
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για
Ενσωματωμένα Συστήματα
Τρίτη 3/9/2019 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Επεξεργασία και
Ανάλυση Εγγράφων
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Τετάρτη 4/9/2019 Δίκτυα Επικοινωνιών II Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί Λογικός Προγραμματισμός
Πέμπτη 5/9/2019 Λογική Σχεδίαση Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Κυματοδηγοί,
Γραμμές Μεταφοράς και Οπτικές Ίνες
Μικροοικονομική Ανάλυση
Παρασκευή 6/9/2019 Σήματα και Συστήματα
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων
Δεδομένων
Κρυπτογραφία Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Δευτέρα 9/9/2019 Ανάλυση I Τεχνητή Νοημοσύνη Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
Τρίτη 10/9/2019 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τετάρτη 11/9/2019 Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστική Γεωμετρία Πληροφορική και Εκπαίδευση
Πέμπτη 12/9/2019 Γραμμική Άλγεβρα Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Παρασκευή 13/9/2019 Πιθανότητες και Στατιστική Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τεχνολογία Λογισμικού
Δευτέρα 16/9/2019
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων Θεωρία Υπολογισμού Διαχείριση Δικτύων
Τρίτη 17/9/2019 Δίκτυα Επικοινωνιών I Επιστημονικοί Υπολογισμοί Πληροφοριακά Συστήματα Αναγνώριση Προτύπων - Μηχανική Μάθηση
Τετάρτη 18/9/2019 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών I Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II Θεωρία Αριθμών
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών
Επικοινωνιών
Πέμπτη 19/9/2019 Ανάλυση II Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου Θεωρία Γραφημάτων
Παρασκευή 20/9/2019 Διακριτά Μαθηματικά Αριθμητική Ανάλυση Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασύρματες Ζεύξεις
Δευτέρα 23/9/2019
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές
Προγραμματισμού
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών
Συστημάτων
Τρίτη 24/9/2019 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Διδακτική της Πληροφορικής
Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και
Επεξεργασίας Σήματος - Αποκεντρωμένα
Συστήματα και Αναδρομική Λήψη
Αποφάσεων
Μεταγλωττιστές
Τετάρτη 25/9/2019 Ηλεκτρονική Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα Παράλληλα Συστήματα Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών I
Πέμπτη 26/9/2019
Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική, Σύγχρονη
Φυσική
Μαθηματικά Πληροφορικής Παράλληλοι Αλγόριθμοι Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
Παρασκευή 27/9/2019 Συστήματα Επικοινωνιών Γραφικά I Ψηφιακές Επικοινωνίες
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης
και Συγγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων
Πρόγραμμα Εξετάσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2019