Δευτέρα
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Στρατής Ι.
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.

  Οι ΤΠΕ στη Μάθηση
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1 – Μ171 CS1
Γιαννοπούλου Α.
Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - ΠΜ Β Β3
Σταμάτη Τ.
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
10:00-11:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Στρατής Ι.
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.


Οι ΤΠΕ στη Μάθηση
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1 – Μ171 CS1
Γιαννοπούλου Α.
Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - ΠΜ Β Β3
Σταμάτη Τ.
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
11:00-12:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Γιαννοπούλου Α.
  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Γκιζόπουλος Δ.  Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - ΠΜ Β Β3
Σταμάτη Τ.

12:00-13:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Γιαννοπούλου Α.

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Γκιζόπουλος Δ.

 
13:00-14:00   Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=0)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.

 

Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
14:00-15:00   Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=0)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
Ειδ. Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - Μ341
Καλουπτσίδης Ν.
   
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.
15:00-16:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=1)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα άρτιων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.
Ειδ. Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - Μ341
Καλουπτσίδης Ν.Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ., Πίνο Α.
16:00-17:00 Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=1)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα άρτιων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.
Ειδ. Θέματα: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων
7ο - ΠΜ Β Ε456 - Μ341
Καλουπτσίδης Ν.Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Εμίρης Ι.
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ., Πίνο Α.
17:00-18:00

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Αλεξανδρόπουλος Γ.

Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
7ο - ΠΜ Β Β46
Κουρουπέτρογλου Γ., Πίνο Α.
18:00-19:00

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Αλεξανδρόπουλος Γ.
 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Καρασούλου Α.

19:00-20:00

Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Καρασούλου Α.

20:00-21:00  
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.


 
 
Τρίτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.
 
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
Διδακτική της Πληροφορικής
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
10:00-11:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων
5ο - ΕΥΜ Α
Ιωαννίδης Ι.


  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
Διδακτική της Πληροφορικής
7ο - ΠΜ ΑΒ - Ε123456
Γόγουλου Α.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
11:00-12:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Γατζούρας Δ.

Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.

12:00-13:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Γατζούρας Δ.

Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα
7ο - ΠΜ Β Β45
Συβρίδης Δ.

13:00-14:00
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
 
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.

14:00-15:00
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Παράλληλα Συστήματα
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε23 - Μ127 CS3/EN1
Κοτρώνης Ι.
     
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.

15:00-16:00 Αριθμητική Ανάλυση
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.

Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Μεράκος Λ.


    Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.

16:00-17:00 Αριθμητική Ανάλυση
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.

Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Μεράκος Λ.


   

17:00-18:00

 

18:00-19:00


   

Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.

19:00-20:00


   

Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.

20:00-21:00


   

Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
7ο - PR
Αλωνιστιώτη Α.

Τετάρτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.

Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
   

Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
10:00-11:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.

Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
 


Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
7ο - ΠΜ Β Β5
Πασσάς Ν.
11:00-12:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
1ο - ΓΠ
Γρηγοριάδου Μ., Χαλάτσης Κ.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Αλεξανδρόπουλος Γ.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.


12:00-13:00 Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
1ο - ΓΠ
Γρηγοριάδου Μ., Χαλάτσης Κ.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
5ο - ΕΥΜ Β
Αλεξανδρόπουλος Γ.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.


13:00-14:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Στρατής Ι.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.
Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
3ο - ΕΡ
Πίνο Α.

14:00-15:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
5ο - ΠΜ Β Β6 Ε5
Στρατής Ι.
      Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Νίκας Θ.

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων
3ο - ΕΡ
Πίνο Α.

15:00-16:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα άρτιων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.


Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Νίκας Θ.16:00-17:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα περιττών ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Χατζηευθυμιάδης Ε.
Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα άρτιων ΑΜ)
5ο - ΥΜ
Δελής Α.


Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Νίκας Θ.17:00-18:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Γατζούρας Δ.
Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων
7ο - ΠΜ Β Β4
Νίκας Θ.18:00-19:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Γατζούρας Δ.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.19:00-20:00  


  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.20:00-21:00  
 
 
 

Πέμπτη
Ώρα/Αίθ. Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.

      Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
10:00-11:00 Λογική Σχεδίαση
1ο - ΥΜ
Πασχάλης Α.
Γραφικά I
5ο - ΠΜ ΑΒ Β16 Ε4
Θεοχάρης Θ.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.

 
  Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
7ο - ΠΜ Α Ε1 - Μ139 CS1
Μισυρλής Ν.
Τζαφέρης Φ.
 
11:00-12:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.


Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
12:00-13:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Ράπτης Ε.

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.


Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
7ο - ΠΜ Α Β23 Ε56
Ρούσσου Μ.
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
5ο - ΠΜ Β Β5
Βαρουτάς Δ.
Κατσιάνης Δ.
13:00-14:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Αριθμητική Ανάλυση
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Γκιζόπουλος Δ.
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα (Φ)
7ο - PR
Χαμόδρακας Ι.

14:00-15:00 Σήματα και Συστήματα
3ο - ΥΜ
Κουρουπέτρογλου Γ.
Μαθιόπουλος Π.
Βαρουτάς Δ.
Λυγίζου Α.
Αριθμητική Ανάλυση
5ο - ΕΥΜ Α
Τζαφέρης Φ.
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
5ο - ΕΥΜ Β
Γκιζόπουλος Δ.


15:00-16:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Γιαννοπούλου Α.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Μεράκος Λ.

Συστήματα Πληροφορικής & eΠροσβασιμότητα / Προσβασιμότητα Υ/Η & Ιστού
7ο - ΠΜ ΑΒ – Ε123456 - Μ140
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
16:00-17:00 Διακριτά Μαθηματικά
1ο - ΥΜ
Γιαννοπούλου Α.
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
5ο - ΠΜ Α Β12 Ε3
Ροντογιάννης Π.
Δίκτυα Επικοινωνιών II
5ο - ΕΥΜ Β
Μεράκος Λ.


 

Συστήματα Πληροφορικής & eΠροσβασιμότητα / Προσβασιμότητα Υ/Η & Ιστού
7ο - ΠΜ ΑΒ – Ε123456 - Μ140
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
17:00-18:00 Γραμμική Άλγεβρα
1ο - ΥΜ
Λουκά Μ.Συστήματα Πληροφορικής & eΠροσβασιμότητα / Προσβασιμότητα Υ/Η & Ιστού
7ο - ΠΜ ΑΒ – Ε123456 - Μ140
Κουρουπέτρογλου, Πίνο
18:00-19:00  19:00-20:00  20:00-21:00  
       

 
Παρασκευή
Ώρα /
Αίθουσα
Αμφιθέατρο Α1 Α2 Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
9:00-10:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1 – Μ171 CS1
Γιαννοπούλου Α.
 
10:00-11:00 Πιθανότητες και Στατιστική
3ο - ΥΜ
Καραλιοπούλου Μ.

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
7ο - ΠΜ Α Β1 – Μ171 CS1
Γιαννοπούλου Α.
Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.

11:00-12:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
  Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.  Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
12:00-13:00 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
1ο - ΥΜ
Σταματόπουλος Π.
Τεχνητή Νοημοσύνη
5ο - ΠΜ Α Β23 Ε1
Κουμπαράκης Μ.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα αρτίων ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.  Ψηφιακές Επικοινωνίες
7ο - ΠΜ Β Β5 Ε4
Μαθιόπουλος Π.
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
13:00-14:00 Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=2)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.    Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL
5ο - ΠΜ ΑΒ Β4 Ε3
Πασχάλης Α.
Κρανίτης Ν.
14:00-15:00 Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=2)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Τμήμα περιττών ΑΜ)
3ο - ΥΜ
Καράλη Ι.
 

 
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Τσιίπουρας Α.
15:00-16:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Γατζούρας Δ.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=3)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο - ΓΠ
Τολίδης Ι. 
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Τσιίπουρας Α.
16:00-17:00 Ανάλυση II
3ο - ΥΜ
Γατζούρας Δ.
Διακριτά Μαθηματικά (Τμήμα ΑΜmod4=3)
1ο - ΥΜ
Φουρτουνέλλη Ό.
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
7ο - ΓΠ
Τολίδης Ι. 
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
5ο - ΠΜ Β Β5
Τσιίπουρας Α.
17:00-18:00  
 
 

 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Καρασούλου Α.

18:00-19:00  
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
 

 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
7ο - ΠΜ ΑΒ Β126 Ε3
Καρασούλου Α.

19:00-20:00  
  Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα
7ο - PR
Ιωαννίδης Ι.
 20:00-21:00