ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο Εξάμηνο

Ιστορία του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

2ο Εξάμηνο

Οικογενειακό Δίκαιο

Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

3ο Εξάμηνο

Εμπράγματο Δίκαιο

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

Ειδικό Ποινικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο Ι

4ο Εξάμηνο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

Πολιτική Δικονομία Ι

5ο Εξάμηνο

Ποινική Δικονομία

Κληρονομικό Δίκαιο

Διοικητική Δικονομία

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ

6ο Εξάμηνο

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο ΙΙI

7ο Εξάμηνο

Φιλοσοφία του Δικαίου

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

8ο Εξάμηνο

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας

Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1ο Εξάμηνο

Πολιτική Επιστήμη

Πολιτική Οικονομία

Γενική Κοινωνιολογία

2ο Εξάμηνο

Αρχαία Ελληνικά Δίκαια

Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής

Ιστορία Πολιτικών Ιδεών

4ο Εξάμηνο

Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων

Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο Νεοτέρων Χρόνων

Δίκαιο και Οικονομία

Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου

Το ζήτημα του Φύλου και της Έμφυλης Διαφοράς στον Ελληνικό Χώρο

5ο Εξάμηνο

Συγκριτικό Δίκαιο

Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης - Επικοινωνίας

Ανακριτική

6ο Εξάμηνο

Τραπεζικό Δίκαιο

Δίκαιο Αλλοδαπών

Ιατρικό Δίκαιο

Διεθνές Δίκαιο Εναερίου Χώρου και Διαστήματος

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου

Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια

7ο Εξάμηνο

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών και Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων

Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου

Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου

Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας

Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου

Σεμινάριο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο

Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικά

8ο Εξάμηνο

Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου

Σεμινάριο Αστικού Δικαίου

Ανώτερο Σεμινάριο Ποινικών Επιστημών

Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου

Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Νομική Πληροφορική

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο

Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ενότητα 1

Γενική Πολιτειολογία

Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών

Ρωμαϊκό Δίκαιο

Κοινωνιολογία του Δικαίου

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Μεθοδολογία Δικαίου

Ενότητα 2

Πνευματική Ιδιοκτησία

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Ναυτικό Δίκαιο

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Ασφαλιστικά Μέτρα - Εκούσια Δικαιοδοσία - Ειδικές Διαδικασίες

Πτωχευτικό Δίκαιο

Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Ενότητα 3

Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία

Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών

Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας

Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Φορολογικό Δίκαιο

Ενότητα 4

Εγκληματολογία

Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική

Δικαστική Ψυχολογία και Ψυχιατρική

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας

Ενότητα 5

Διεθνείς Οργανισμοί

Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών