ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 15784 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζει την ετήσια έκδοση με περιλήψεις των καλύτερων διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών του Τμήματός μας. Στόχος της έκδοσης είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων εργασιών των φοιτητών του Τμήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή ή διπλωματική τους εργασία κατά το διάστημα 1/1/2010 - 31/12/2010. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν 10σέλιδη περιγραφή της εργασίας τους προκειμένου να αποφασιστεί το εάν θα συμπεριληφθεί στην έκδοση. Από φέτος, οι διαδικασίες υποβολής τροποποιούνται καθώς το ετήσιο βιβλίο διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών θα δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Υποβολή Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση studbook at di uoa gr την εργασία τους ως εξής:

Ø      Θέμα (Subject) στο e-mail: [Studbook-Submission]

Ø      Σώμα (Body) στο e-mail: [Όνομα, Επώνυμο, Τύπος_Εργασίας, Επιβλέπων, e-mail_επικοινωνίας],

όπου Τύπος_Εργασίας είναι ΔD) για Διπλωματική Εργασία και ΠP) για Πτυχιακή Εργασία και Επιβλέπων είναι το Όνομα, Επώνυμο και e-mail επικοινωνίας του επιβλέποντα της εργασίας.

Ø      Συνημμένο (Attachment): Κείμενο το πολύ 10 σελίδων σε μορφή MS-Word και PDF στα Ελληνικά που θα ακολουθεί τη μορφή μιας τυπικής δημοσίευσης, δηλ.:

o       Τίτλο Εργασίας, Συγγραφείς και e-mails επικοινωνίας, Ίδρυμα (π.χ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα, Ελλάς), 

o       Περίληψη (5-10 σειρών), Εισαγωγή, Κυρίως Μέρος με περιγραφή της δουλειάς, Συμπεράσματα και Αναφορές. Το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή θα αναφέρεται ως υποσημείωση στην πρώτη σελίδα. Στην εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και συντομία τα ακόλουθα: α) το πρόβλημα που εξετάζει η εργασία και οι βασικοί της στόχοι, β) άλλες συναφείς ερευνητικές προσπάθειες που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και, γ) τα πρωτότυπα αποτελέσματα που πιθανόν να έχουν προκύψει από την εργασία.

Μορφοποίηση Περιεχομένου Εργασίας:

Για λόγους ομοιομορφίας, όλες οι εργασίες θα πρέπει να γραφούν χρησιμοποιώντας MS Word. Το μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι κατά προτίμηση 13 και η εκτύπωση PDF να είναι σε μέγεθος σελίδας Α4. Όσες εργασίες έχουν υποβληθεί με διαφορετικό format δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.springer.de/comp/lncs/authors.html προκειμένου να προετοιμάσουν το κείμενο που θα υποβάλλουν σε MS Word.

Σημειώνουμε ότι η αποκλειστική χρήση MS Word αφορά μόνο την φετεινή έκδοση λόγω της μετάβασης στην ηλεκτρονική έκδοση (το DTP λογισμικό που υπάρχει διαθέσιμο και θα μορφοποιήσει το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν δέχεται TeX source). Ένα μη εμπορικό πρόγραμμα για μετατροπή από TeX σε MS Word είναι τό: http://latex2rtf.sourceforge.net/  Ένα εμπορικό πρόγραμμα είναι τό:http://www.chikrii.com/products/tex2word/ Υπάρχει και σε δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών με κάποιους μικρούς περιορισμούς.

Οι συγγραφείς των αποδεκτών εργασιών θα ενημερώνονται με e-mail από τον λογαριασμό studbook at di uoa gr με Subject [Accepted-Submission]. Συνήθως θα υπάρχουν σχόλια από τους κριτές που θα πρέπει να γίνουν σεβαστά πριν η εργασία γίνει οριστικά δεκτή προς δημοσίευση. Οι αποστολείς των μη αποδεκτών e-mails θα ενημερώνονται με ένα ΜΟΝΟ e-mail με Subject [Rejected-Submission] και με Body πληροφορίες σχετικά με την σωστή υποβολή του περιεχομένου. E-mails που περιέχουν ελλιπή πληροφορία θα ανακατευθύνονται στον αποστολέα με Subject [Missed-Fields-Submission].     

Παράδειγμα Κειμένου προς κρίση [.pdf]

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :

 

Υποβολή 10σέλιδης εργασίας προς κρίση:

15 Μαρτίου 2011

Ειδοποίηση για αποδοχή ή μη της εργασίας:

15 Απριλίου 2011

Υποβολή Τελικού Κειμένου για δημοσίευση:

 15 Μαΐου 2011

Η Επιτροπή Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων του Τμήματος

Θ. Θεοχάρης (συντονιστής έκδοσης),
Μ. Γρηγοριάδου,
A. Ελευθεριάδης, Η. Μανωλάκος (πρόεδρος επιτροπής)