ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Αποτελέσματα Β' Περιόδου

Αποτελέσματα Α' Περιόδου

Γενικά Στοιχεία

Προαιρετικό μάθημα κατεύθυνσης Α, βασικό ειδικευσης Ε2, επιλογή ειδίκευσης Ε3

Τρίτη 13:00-15:00, Πέμπτη 13:00 - 15:00, αίθουσα ΣΤ, έναρξη: Πέμπτη 23/2/2023

Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr),
Συνεργάτες: Περικλής Μαντένογλου (periklismantdi.uoa.gr), Γιώργος Σίττας (sdi1800179di.uoa.gr), Γιώργος Νικολάου (sdi2000154di.uoa.gr)

Φόρουμ επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τους διδάσκοντες, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ επικοινωνίας στη διεύθυνση https://lists.di.uoa.gr/forumdisplay.php?f=258.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βιβλιογραφία

Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Διαφάνειες

Ασκήσεις

Α' ομάδα ασκήσεων
Β' ομάδα ασκήσεων

Σημαντικό μήνυμα στο lists σχετικά με την υλοποίηση ασκήσεων σε Eclipse και άλλα συστήματα Prolog

Διαθέσιμα Συστήματα Prolog

Το σύστημα ECLiPSe είναι εγκατεστημένο και στα μηχανήματα του εργαστηρίου Linux. Το εκτελέσιμο πρόγραμμα ονομάζεται "eclip" και βρίσκεται στον κατάλογο /usr/local/bin. Για το γραφικό περιβάλλον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το "tkeclipse".

Προηγούμενα Θέματα Εξετάσεων

1997-2022

Βαθμολογία

Τελική εξέταση: 60%
Ασκήσεις: 40%