Πληροφορική ΥΣ01
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Χειμερινό Εξάμηνο 2007

Αποτελέσματα περιόδου Σεπτεμβρίου 2008

 

 

 

Διδάσκων: Καθηγητής Μ.Χατζόπουλος
Γραφείο: B11 Κτήρια Πληροφορικής  
Τηλέφωνο Γραφείου: 2107275203
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mike παπάκι di τελεία uoa τελεία gr

Συνεργάτες

Γ.Πυρουνάκης forky παπάκι di τελεία uoa τελεία gr

Β.Καλεσάκη grad910 παπάκι di τελεία uoa τελεία gr


Περιεχόμενα


ΝΕΑ

Να ελέγχετε τον χώρο αυτό για τις τρέχουσες ανακοινώσεις. (Τελευταία ενημέρωση στις 5/03/2008.)

Αποτελέσματα.

Αποτελέσματα ασκήσεων.

Λόγω της πανελλαδικής απεργίας της 13/2/2008, οι εξετάσεις στο μάθημα θα διεξαχθούν την Δευτέρα 25/02/2008 18:00-21:00.

Όσοι δεν έχετε γραφτεί για εξέταση της πρώτης άσκησης και επιθυμείτε να εξετασθείτε να στείλετε να το δηλώσετε σε μένα (mike@di.uoa.gr) για να κανονίσω εξέταση.

Η εξέταση της πρώτης άσκησης της 31/1/2008 αναβάλλεται επειδή το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό. Θα βγει ανακοίνωση για το πότε θα διαξαχθεί.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις διαφάνειες που αφορούν αποκλειστικά την ύλη που έχει καλυφθεί.

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος μπορεί να μετατεθεί επειδή προβλέπεται γενική απεργία στις 13/2. Θα υπάρξει σχετική τροποποίηση για όλα τα μαθήματα της ημέρας εκείνης και ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της πρώτης (όσοι έχουν εξετασθεί μέχρι στιγμής) και δεύτερης άσκησης.

Θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στην εξέταση της πρώτης άσκησης. Έχουν αναρτηθεί οι ώρες εξέτασης στο γραφείο μου (Β11).  Συμπληρώστε το όνομά σας σε κάποια διαθέσιμη περίοδο εξέτασης.μ

Τετάρτη 16/1 και Πέμπτη 17/1 θα γίνουν ασκήσεις εφ' όλης της ύλης. Δεν θα μοιρασθούν διαφάνειες.

Παράταση παράδοσης της δεύτερης άσκησης μέχρι την Δευτέρα 24/12.

Ανακοινώθηκε η τρίτη εργασία.

Λόγω της γενικής απεργίας δεν θα γίνει μάθημα την Τετάρτη 12/12/2007

Η διανομή του βιβλίου (Β Τόμος) γίνεται από τον Δίαυλο, Βαλτετσίου 10 (Δευτέρα-Παρασκευή 14-17).

Ανακοινώθηκε η δεύτερη εργασία.

Όσοι δεν έχετε πάρει (με mail) λογαριασμό για την MySQL να με ενημερώσετε.

Η δήλωση ομάδων μπορεί να γίνει μέχρι και την επομένη της ανακοίνωσης των περυσινών αποτελεσμάτων.

Την Τετάρτη 14/11 θα γίνει παρουσίαση της PHP (Γ.Πυρουνάκης)

Ανακοινώθηκε η πρώτη εργασία

Την Τετάρτη 31/10/2007 στο μάθημα θα γίνει παρουσίαση για χρήση της MySQL από τον Γ.Πυρουνάκη.

Για να παρακολουθήσετε άνετα το μάθημα θα πρέπει να ξέρετε καλά τα κεφάλαια 5 και 6 του βιβλίου.

Θα πρέπει μέχρι τις 7/11 να στείλετε mail στο organosi παπάκι di τελεία uoa τελεία gr για να δηλώσετε ομάδα.

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

17/10/2007

Εισαγωγή στην SQL-99. Ορισμός σχήματος (8.1) , βασικοί περιορισμοί (8.2), Εντολές αλλαγής σχήματος (8.3)

18/10/2007

Βασικές Επερωτήσεις στην SQL (8.4.1, 8.4.2), ερωτήσεις στην SQL (8.4.3, 8.4.4).

24/10/2007

Εμφωλευμένες ερωτήσεις (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6), Συναθροιστικές Συναρτήσεις (8.5.7)

25/10/2007

Ομαδοποίηση (8.5.8), Συγκρίσεις συμβολοσειρών (8.4.5), Διάταξη αποτελεσμάτων (8.4.6)Εντολές Εισαγωγής, Διαγραφής, Ενημέρωσης (8.6)

31/10/2007

Παρουσίαση της MySQL

1/11/2007

Όψεις (9.2), Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων (9.3)

7/11/2007

Εμφυτευμένη SQL (9.4.1, 9.4.2, 9.4.3), Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων με κλήσεις συναρτήσεων (9.5.1), Αποθηκευμένες Διαδικασίες (9.6). Εισαγωγή στην PHP.

8/11/2007

Εννοιολογικά μοντέλα (3.1, 3.2), Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (3.3)

14/11/2007

Εισαγωγή στην PHP

15/11/2007

Δεν έγινε μάθημα (απόφαση Πρυτανικών αρχών)

21/11/207

Προσπέλαση βάσεων με PHP

22/11/2007

Συσχετίσεις (3.4), Μη ισχυροί τύποι οντοτήτων (3.5), Εκλέπτυνση Σχεδιασμού (3.6), Διαγράμματα ΟΣ (3.7), Υποκλάσεις/υπερκλάσεις (4.1)

28/11/2007

Γενίκευση, Εξειδίκευση (4.2), Χαρακτηριστικά Γενίκευσης/Εξειδίκευσης (4.3), Παράδειγμα Σχήματος Βάσης (4.5)

29/11/2007

Απεικόνιση Μοντέλου ΟΣ σε σχεσιακό (7.1)

5/12/2007

Σχεδιασμός Σχεσιακών Βάσεων με χρήση εργαλείου σχεδιασμού (DB Designer)

6/12/2007

Σχεδιασμός Σχεσιακών Βάσεων με χρήση εργαλείου σχεδιασμού (DB Designer) (συν.)

12/12/2007

Γενική Απεργία

13/12/2007

Απεικόνιση γενιικεύσεων/εξειδικεύσεων σε σχεσιακό μοντέλο (7.2.1, 7.2.2). Θεωρία Σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3)

19/12/2007

Πλασματικές Πλειάδες (10.1.4), Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (10.2), Κανονικές μορφές που βασίζονται σε κλειδιά (10.3)

20/12/2007

Γενικοί Ορισμοί της δεύτερης και τρίτης κανονικής μορφής (10.4),Boyce-Codd κανονική μορφή (10.5), Ιδιότητες των κανονικών αποσυνθέσεων (11.1).

09/01/2008

Αλγόριθμοι για Σχεδιασμό Σχεσιακού Σχήματος Βάσεων Δεδομένων (11.2). Επεξεργασία Δοσοληψιών (17.1). Έννοιες Δοσοληψιών και συστήματος (17.2)

10/01/2008

Ιδιότητες Δοσοληψιών (17.3), Χαρακτηρισμός Χρονοπρογραμμάτων (17.4), Σειριοποιησιμότητα χρονοπρογραμμάτων (17.5)

16/01/2008

Ασκήσεις εφ'όλης της ύλης (έγιναν οι 8.9, 8.10, 8.11 του βιβλίου)

17/01/2008

Ασκήσεις εφ'όλης της ύλης (έγιναν οι 3.24, 10.18(α-στ), 10.19 του βιβλίου και δύο σχεδιασμού με χρήση του DB designer)

23/01/2008

Τεχνικές κλειδώματος δύο φάσεων (18.1)

24/01/2008

Έλεγχος συνδρομικότητας που βασίζεται σε διάταξη χρονοσήμων (18.2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ΥΣ01 "Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" είναι ως ένα σημείο η συνέχεια του μαθήματος "Υλοποίηση Βάσεις Δεδομένων". Ενώ το τελευταίο κάλυψε θέματα που αφορούν τα χαμηλότερα στρώματα ενός συστήματος βάσεων δεδομένων (το "φυσικό" επίπεδο, με ευρετήρια, κτλ.), το "Σχεδιασμός και Χρήση Βάσεων Δεδομένων" καλύπτει θέματα των παραπάνω επιπέδων και της εξωτερικής διάδρασης. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τα εξής: μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Ο/Σ), σχεδιασμός σχημάτων βάσεων με το μοντέλο Ο/Σ, σχεσιακό μοντέλο δεδομένων, μετάφραση από το Ο/Σ στο σχεσιακό, μελέτη σχεσιακών σχημάτων με βάση συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων, η γλώσσα SQL, η γλώσσα QBE, φόρμες επικοινωνίας, συγγραφείς αναφορών, κατάλογοι συστήματος, όψεις, περιορισμοί, ανάπτυξη εφαρμογών με ενσωματωμένη SQL, ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (ODBC, JDBC), βάσεις και διαδίκτυο.

Εκτός από την κάλυψη της ύλης, το μάθημα περιλαμβάνει 2-3 ασκήσεις και ένα τελικό διαγώνισμα, το σύνολο των οποίων θα αποφασίσουν τον τελικό βαθμό. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διαλέξεις: Τετάρτη-Πέμπτη 17:00-19:00, Αμφιθέατρο.

Η συμμετοχή στις συζητήσεις την ώρα του μαθήματος θεωρείται απαραίτητη, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα όλων κατά την διάρκειά του. Ελπίζω ότι οι διαλέξεις θα πάρουν την μορφή διαλόγου, καθότι αυτό είναι που θα τις κάνει ενδιαφέρουσες για όλους (συμπεριλαμβανομένου και εμού). 

ΒΙΒΛΙΑ

Η πλειοψηφία των αναγνωσμάτων περιλαμβάνεται στο βιβλίο Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 1ος και 2ος τόμος, γραμμένο από τους Ramez Elmasri και Sham B. Navathe, και μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Τον 1ο τόμο θα πρέπει ήδη να τον έχετε όλοι από την "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων". Τον 2ο τόμο θα τον παραλάβετε από τον εκδότη κατ' ευθείαν: ΔΙΑΥΛΟΣ, Βαλτετσίου 10 και Ιπποκράτους.

Ένας μικρός αριθμός αντιτύπων των παραπάνω βιβλίων θα βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του τμήματος προς χρήση των φοιτητών. 

Διαφάνειες1 . Διαφάνειες (MySQL). Διαφάνειες 2.Διαφάνειες PHP. Διαφάνειες DB-designer. Διαφάνειες 3. Διαφάνειες 4.Διαφάνειες 5.Διαφάνειες 6.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα υπολογισθεί ως εξής: τελικό διαγώνισμα (60%), 2-3 εργασίες (40%). Τα ποσοστά αυτά μπορεί να αλλάξουν λίγο κατά την διάρκεια του εξαμήνου ανάλογα με την πορεία του μαθήματος. Για να περάσει κανείς θα πρέπει να έχει συνολικό βαθμό τουλάχιστον 5, και επιπλέον να έχει τουλάχιστον 5 στο συνολικό βαθμό των ασκήσεων και τουλάχιστον 5 στο διαγώνισμα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τμήμα του μαθήματος είναι η εκτέλεση δύο-τριών  εργασιών. Αυτές θα πραγματεύονται υλικό που καλύπτουμε στο μάθημα, ώστε να αποκτήσετε όλοι μια πραγματική και άμεση εμπειρία.

Τα θέματα των ασκήσεων είναι: α) σχεδίαση βάσης στο μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων· β) δημιουργία βάσης, εισαγωγή δεδομένων σ' αυτή, και υποβολή επερωτήσεων στην γλώσσα SQL· γ) υλοποίηση μιας απλής εφαρμογής με ενσωματωμένη SQL· γ) σχεδίαση γραφικού πλαισίου επερωτήσεων και αναφορών.

Κάτι προφανές: Οποιαδήποτε συζήτηση μεταξύ σας για τα θέματα μιας άσκησης, την θεωρεία πάνω στην οποία αυτή βασίζεται, ή και ιδέες για το πώς μπορεί αυτή να προσεγγιστεί είναι θεμιτές και επιθυμητές, γιατί βοηθάνε στην καλύτερη κατανόηση της όλης ύλης. Το τελικό προϊόν μιας άσκησης όμως (κώδικας ή γραπτό) πρέπει να είναι έργο αποκλειστικά του ατόμου που το υπογράφει. Οποιαδήποτε άλλη δυσάρεστη κατάσταση σε οποιαδήποτε άσκηση θα σημαίνει μηδενισμό στο μάθημα. 

Εργασία 1.Εργασία 2.Εργασία 3.

Η πρώτη εργασία είναι ατομική ενώ η δεύτερη ομαδική. Θα βγει ανακοίνωση εξέτασης της πρώτης εργασίας. Για την πρώτη εργασία απλά αφού έχετε προπονηθεί θα εξετασθείτε (δεν θα καταθέσετε κάποιο κείμενο).

Η πρώτη εργασία αποτελεί το 24%, η δεύτερη και η τρίτη από 38%. Η δεύτερη και η τρίτη θα δίνουν την δυνατότητα σε όσους θέλουν επιπλέον βαθμού.

 


mike@di.uoa.gr