ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

Γενικά Στοιχεία

Κωδικός: Κ04
Κατηγορία: Υποχρεωτικό μάθημα
Εξάμηνο: Α'
Διαλέξεις: Δευτέρα 9:00-11:00 (Αμφιθέατρο), Παρασκευή 11:00-13:00 (Αμφιθέατρο)
Αναπληρώσεις μαθημάτων ή έκτακτα
μαθήματα (μετά από σχετική ενημέρωση):
Τρίτη 9:00-11:00 (Αίθουσα Α1) και Παρασκευή 9:00-11:00 (Αίθουσα Α2)
Εργαστήρια: Σύμφωνα με το πρόγραμμα (Εργαστήριο Windows PC1)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 1/10/2018
Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr)
Υπεύθυνος εργαστηρίων: Ιωάννης Χαμόδρακας (ihamoddi.uoa.gr)
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες: Στέφανος Σταμάτης (stefnoc.uoa.gr)
Γιώργος Καστρίνης (gkastrinisdi.uoa.gr)
Ορέστης Πολυχρονίου (orestiscs.columbia.edu)
Βασίλης Αναστασίου (astyanaxdi.uoa.gr)
Εργκύς Ντόνα (e.donadi.uoa.gr)
Χρίστος Βραχάς (cvracdi.uoa.gr)
Βαγγέλης Μιχελιουδάκης (vagmcsdi.uoa.gr)
Αλέξανδρος-Νικόλαος Τρουπιώτης-Καπελιάρης (alextroupidi.uoa.gr)
Παναγιώτης Ρεπούσκος (cs1180004di.uoa.gr)
Δημήτρης Σπυρόπουλος (jimspdi.uoa.gr)
Μάνος Ντούλιας (entouliadi.uoa.gr)
Γιώργος Κατούνας (cs3180003di.uoa.gr)
Ηλίας Αλεβίζος (alevizos.eliasiit.demokritos.gr)
Άλλοι συνεργάτες: Νίκος Δημακόπουλος (πτυχιούχος)
Γιώργος Μίχας (επί πτυχίω)
Νέμανια Νέντιτς (επί πτυχίω)
Γιώργος Παναγιωτόπουλος (επί πτυχίω)
Στέφανος Παντούλας (επί πτυχίω)
Αργυρώ Ριτσογιάννη (επί πτυχίω)
Λεωνίδας Τριανταφύλλου (επί πτυχίω)
Ανδρέας Τσόλκας (επί πτυχίω)
Δημήτρης Χαλάτσης (επί πτυχίω)
Γιάννης Καλοπίσης (4ετής)
Κωνσταντίνα Ρόκα (4ετής)
Αριστοφάνης Χιόνης-Κουφάκος (4ετής)
Σπυριδούλα-Αλεξία Γιουρούκου (3ετής)
Κωνσταντίνος Γεωργίου (2ετής)
Κυριάκος Χαραλάμπους (2ετής)
Σωτήρης Χρυσάνθου (2ετής)

Ανακοινώσεις

Φόρουμ/Λίστα επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τον διδάσκοντα, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ (λίστα) επικοινωνίας στη διεύθυνση http://lists.di.uoa.gr.

Η παρακολούθηση του φόρουμ/λίστας είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε, αλλά για να μπορεί κάποιος να στείλει και μηνύματα πρέπει να κάνει εγγραφή εδώ. Πριν προχωρήσετε στην αίτησή εγγραφής σας, διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες εγγραφής που αναφέρονται στη σχετική σελίδα. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που πρέπει να δώσετε κατά την εγγραφή σας είναι το sdiYY00XXX σας καθώς και σαν e-mail αυτό που σας παρέχεται από το τμήμα. Τέλος, διαβάστε πολύ προσεκτικά και τους κανόνες του φόρουμ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργαστήρια

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στον προγραμματισμό, συγκεκριμένα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Τα εργαστήρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους πρωτοετείς φοιτητές, μπορούν όμως να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, εφ' όσον το επιθυμούν. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, τα εργαστήρια ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, υπό την έννοια ότι τμήμα του τελικού βαθμού στο μάθημα θα προκύψει από τη συμμετοχή και την απόδοση στο εργαστήριο. Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές, η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να αντεπεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα υπάρχουν οκτώ εργαστηριακά τμήματα την εβδομάδα, αμιγώς πρωτοετών φοιτητών, και ένα τμήμα για δευτεροετείς και άνω φοιτητές. Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλονται σε τακτά διαστήματα σε εργαστηριακούς ελέγχους και συμμετέχουν υποχρεωτικά στην τελική εξέταση του εργαστηρίου, η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8/10/2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Στο τμήμα N (για N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) εντάσσονται οι πρωτοετείς φοιτητές για τους οποίους το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού μητρώου τους με το 8 ισούται με N. Το τμήμα Β+ είναι για φοιτητές δευτέρου ή μεγαλυτέρου έτους.

Φυλλάδια Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Εργαστήριο 2
Εργαστήριο 3
Εργαστήριο 4
Εργαστήριο 5
Εργαστήριο 6
Εργαστήριο 7
Εργαστήριο 8
Εργαστήριο 9
Εργαστήριο 10
Εργαστήριο 11

Διαφάνειες/Σημειώσεις Μαθήματος

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Προγράμματα Διαφανειών

helloworld.c
picomp.c
easter.c
magic.c
capitalize.c
gcdlcm.c
powers.c
factorial.c
recfact.c
convdecbin.c
histogram.c
cmdlineargs.c
addnumbs.c
triangles.c
listmanagement.c
treemanagement.c
filecopy.c
revinput.c
sorting.c
searching.c

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα για επιλογή από τους φοιτητές κατά τη δήλωση του μαθήματος

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Λογισμικό Μαθήματος

Άλλοι Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Βαθμολογία

ΓΡ Βαθμός γραπτής εξέτασης ακαδημαϊκού έτους 2018-19
ΕΡΓ18 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2018
ΕΡΓ17 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2017
ΑΣΚ18 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2018-19
ΑΣΚ17 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2017-18
 
Τελικός βαθμός
 
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2018
0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ18 + 0.3*ΑΣΚ18
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2017
max( 0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ17 + 0.3*ΑΣΚ18 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ18 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2016
0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ18
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2015
max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ18 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ17 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής έως και 2014
max( ΓΡ , max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ18 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ17 ) )

Εργασίες

Τα προγράμματα C πρέπει να μεταγλωττίζονται με τον μεταγλωττιστή gcc. Θα ελεγχθούν στους σταθμούς εργασίας Linux του Τμήματος.

Κώδικας ηθικής

Εργασία 1 (Προθεσμία παράδοσης: Δευτέρα 26/11/2018, 23:59)
Εργασία 2 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 21/12/2018, 23:59)
Εργασία 3 (Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή 13/1/2019, 23:59)
Εργασία 4 (Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή 17/2/2019, 23:59)