ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22

Γενικά Στοιχεία

Κωδικός: Κ04
Κατηγορία: Υποχρεωτικό μάθημα
Εξάμηνο: Α'
Διαλέξεις: Δευτέρα 9:00-11:00, Παρασκευή 11:00-13:00 (Αμφιθέατρο)
Αναπληρώσεις μαθημάτων
ή έκτακτα μαθήματα
(μετά από σχετική ενημέρωση):
Τρίτη 9:00-11:00 και Παρασκευή 9:00-11:00
Εργαστήρια: Σύμφωνα με το πρόγραμμα (Εργαστήριο Windows PC1 και εργαστήριο Linux)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11/10/2021
Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr)
Υπεύθυνοι εργαστηρίων: Γιάννης Χαμόδρακας (ihamoddi.uoa.gr)
Μίλτος Κυριακάκος (miltosdi.uoa.gr)
Νίκος Περδικοπάνης (nikospdi.uoa.gr)
Άλλοι Συνεργάτες: Στέφανος Σταμάτης (stefnoc.uoa.gr)
Γιώργος Καστρίνης (gkastrinisdi.uoa.gr)
Ορέστης Πολυχρονίου (orestiscs.columbia.edu)
Βασίλης Αναστασίου (astyanaxdi.uoa.gr)
Εργκύς Ντόνα (e.donadi.uoa.gr)
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες: Άννα Καββαδά (cs2210009di.uoa.gr)
Δημήτρης Βερλέκης (sdi1200013di.uoa.gr)
Γιάννης Πετρούλης (johnyenddi.uoa.gr)
Νίκος Παπαθεοδώρου (papatdi.uoa.gr)
Γιάννος Μήτρου (cs2210018di.uoa.gr)
Χρήστος Χατζηπέτρος (cs2210029di.uoa.gr)
Λευτέρης Σμύρης (cs3210034di.uoa.gr)
Βασίλης Χριστοδουλάκης (cs2210030di.uoa.gr)
Προπτυχιακοί συνεργάτες: Βύρων-Γεώργιος Ανεμογιάννης (sdi2000008di.uoa.gr)
Νίκος Δάλκος (sdi2000043di.uoa.gr)
Βαγγέλης Δανιάς (sdi1800039di.uoa.gr)
Γιάννης Δραβίλας (sdi1900053di.uoa.gr)
Πέτρος-Φώτης Καμπέρη (sdi1700043di.uoa.gr)
Ευγενία Κοζή (sdi2000082di.uoa.gr)
Ζωή Κουκουβέ (sdi2000097di.uoa.gr)
Βασίλης Κυριακόπουλος (sdi1700064di.uoa.gr)
Κωνσταντίνος Λεονταρίδης (sdi1700071di.uoa.gr)
Έλενα Λιάρου (sdi1900100di.uoa.gr)
Αποστόλης Μέξας (sdi1900110di.uoa.gr)
Γιώργος Νικολάου (sdi2000154di.uoa.gr)
Θεοδώρα Παναγέα (sdi1400135di.uoa.gr)
Αρίστη Παπασταύρου (sdi1800154di.uoa.gr)
Γιώργος Σίττας (sdi1800179di.uoa.gr)
Μαρία Σκευοφύλακα (sdi1900173di.uoa.gr)
Αλέξης Σπηλιωτόπουλος (sdi1700147di.uoa.gr)
Χρήστος-Γεώργιος Φουκανέλης (sdi1900204di.uoa.gr)

Ανακοινώσεις

Φόρουμ/Λίστα επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τον διδάσκοντα, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ (λίστα) επικοινωνίας στη διεύθυνση http://lists.di.uoa.gr.

Η παρακολούθηση του φόρουμ/λίστας είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε, αλλά για να μπορεί κάποιος να στείλει και μηνύματα πρέπει να κάνει εγγραφή εδώ. Πριν προχωρήσετε στην αίτησή εγγραφής σας, διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες εγγραφής που αναφέρονται στη σχετική σελίδα. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που πρέπει να δώσετε κατά την εγγραφή σας είναι το sdiYY00XXX σας καθώς και σαν e-mail αυτό που σας παρέχεται από το τμήμα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργαστήρια

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στον προγραμματισμό, συγκεκριμένα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Τα εργαστήρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους πρωτοετείς φοιτητές, μπορούν όμως να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, εφ' όσον το επιθυμούν. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, τα εργαστήρια ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Επιτρέπονται μέχρι δύο αδικαιολόγητες απουσίες, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή στη Γραμματεία. Επίσης, μέρος του τελικού βαθμού στο μάθημα θα προκύψει από τη συμμετοχή και την απόδοση στο εργαστήριο. Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές, η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να αντεπεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, θα υπάρχουν οκτώ εργαστηριακά τμήματα την εβδομάδα, αμιγώς πρωτοετών φοιτητών (έτος εγγραφής αυστηρά 2021), και δύο τμήματα για δευτεροετείς και άνω φοιτητές (έτος εγγραφής έως και το 2020). Οι πρωτοετείς φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στην τελική εξέταση του εργαστηρίου, η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου.

Χώρος διεξαγωγής των εργαστηρίων:
Τμήματα 1 έως 8: Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Windows PC1
Τμήματα Β+/Π και Β+/Α: Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Linux

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18/10/2021 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα. Στο τμήμα N (για N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) εντάσσονται μόνο πρωτοετείς φοιτητές με διαδικασία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Τα τμήματα Β+/Π (περιττοί Α.Μ.) και Β+/Α (άρτιοι Α.Μ.) είναι για φοιτητές δευτέρου ή μεγαλυτέρου έτους.

Φυλλάδια Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Εργαστήριο 2
Εργαστήριο 3
Εργαστήριο 4
Εργαστήριο 5
Εργαστήριο 6
Εργαστήριο 7
Εργαστήριο 8
Εργαστήριο 9
Εργαστήριο 10
Εργαστήριο 11

Διαφάνειες/Σημειώσεις Μαθήματος

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Προγράμματα Διαφανειών

helloworld.c
picomp.c
easter.c
magic.c
capitalize.c
gcdlcm.c
powers.c
factorial.c
recfact.c
convdecbin.c
histogram.c
cmdlineargs.c
addnumbs.c
triangles.c
listmanagement.c
treemanagement.c
filecopy.c
revinput.c
sorting.c
searching.c

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα για επιλογή από τους φοιτητές κατά τη δήλωση του μαθήματος

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Λογισμικό Μαθήματος

Άλλοι Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Βαθμολογία

ΓΡ Βαθμός γραπτής εξέτασης ακαδημαϊκού έτους 2021-22
ΕΡΓ21 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2021
ΕΡΓ20 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2020
ΑΣΚ21 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2021-22
ΑΣΚ20 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2020-21
 
Τελικός βαθμός
 
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2021
0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ21 + 0.3*ΑΣΚ21
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2020
max( 0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ20 + 0.3*ΑΣΚ21 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ21 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2019
0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ21
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2018
max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ21 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ20 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής έως και 2017
max( ΓΡ , max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ21 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ20 ) )

Εργασίες

Τα προγράμματα C πρέπει να μεταγλωττίζονται με τον μεταγλωττιστή gcc. Θα ελεγχθούν στους σταθμούς εργασίας Linux του Τμήματος.

Κώδικας ηθικής

Εργασία 1 (Προθεσμία παράδοσης: Δευτέρα 29/11/2021, 23:59)
Εργασία 2 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 14/1/2022, 23:59)
Εργασία 3 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 21/1/2022, 23:59)
Εργασία 4 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 4/3/2022, 23:59)