ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

Γενικά Στοιχεία

Κωδικός: Κ04
Κατηγορία: Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξάμηνο: Α'
Διαλέξεις: Δευτέρα 9:00-11:00 (Αμφιθέατρο), Τετάρτη 11:00-13:00 (Αμφιθέατρο)
Ειδικά φροντιστήρια: Παρασκευή 9:00-11:00 (Αίθουσα Α1)
Εργαστήρια: Σύμφωνα με το πρόγραμμα (Εργαστήριο PCs)
Πρώτο μάθημα: Τετάρτη 11/12/2013
Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr)
Υπεύθυνος εργαστηρίων: Ιωάννης Χαμόδρακας (ihamoddi.uoa.gr)
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες: Στέφανος Σταμάτης (stefnoc.uoa.gr)
Νίκος Ποθητός (pothitosdi.uoa.gr)
Αριστοτέλης Γλεντής (arisgdi.uoa.gr)
Γιώργος Καστρίνης (gkastrinisdi.uoa.gr)
Δημήτρης Ραβιόλος (grad1091di.uoa.gr)
Ορέστης Πολυχρονίου (grad1142di.uoa.gr)
Βασίλης Αναστασίου (astyanaxdi.uoa.gr)
Παναγιώτης Διαμαντόπουλος (panos_10ddi.uoa.gr)
Σωτήριος-Ευστάθιος Μανέας (smaneasdi.uoa.gr)
Κυριάκος Λεσγίδης (klesgidisdi.uoa.gr)
Αντώνης Μαυριός (amavriosdi.uoa.gr)
Μαρία-Άννα Περιδέλη (mperidelidi.uoa.gr)
Ευγενία Ραϊκάκου (jennyrdi.uoa.gr)
Γιώργος Ρέγκας (regardi.uoa.gr)
Νίκος Ρίζος (nrizosdi.uoa.gr)
Ελευθέριος Σκανδαλέλλης (skandleftdi.uoa.gr)
Ευθύμιος Χατζημιχαήλ (sdi0700090di.uoa.gr)
Δημήτρης Κωνσταντινίδης (dkonstanddi.uoa.gr)
Και προπτυχιακοί: Λυκούργος Παπαευγενίου (επί πτυχίω)
Εργκύς Ντόνα (επί πτυχίω)
Γιώργος Μπιτζές (επί πτυχίω)
Διονύσης Μαυρωτάς (4ετής)
Θεόδωρος Μιχαηλίδης (4ετής)
Ermes Dajko (2ετής)
Σύστημα ProTeAS Βασίλης Παπαδημητρίου (σχεδίαση, υλοποίηση και επίβλεψη προσθήκης εκπαιδευτικού υλικού)
Βασίλης Αναστασίου, Θοδωρής Γεωργίου, Βίκυ Πάρρυ, Ορέστης Πολυχρονίου, Νικόλας Στρατής, Δημήτρης Τομαράς, Ευθύμιος Χατζημιχαήλ, Γιώργος Χούμος, Φώτης Ψαλλίδας (αξιολόγηση συστήματος και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού)
Νίκος Παναγιώτου, Βίκυ Πάρρυ, Λυκούργος Παπαευγενίου (επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού)
Κωνσταντίνα Δήμτσα, Κωνσταντίνος Κατούδης, Ιωάννης Παππάς, Ιωάννης Στάης (αξιολόγηση συστήματος)
Εγκατάσταση και Δημήτρης Γκανάτσιος
διαχείριση φόρουμ: Στέφανος Σταμάτης
Γιώργος Καστρίνης
Συντονισμός φόρουμ: Δημήτρης Ραβιόλος
Βασίλης Αναστασίου

Ανακοινώσεις

Φόρουμ/Λίστα επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τον διδάσκοντα, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ (λίστα) επικοινωνίας στη διεύθυνση http://lists.di.uoa.gr.

Η παρακολούθηση του φόρουμ/λίστας είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε, αλλά για να μπορεί κάποιος να στείλει και μηνύματα πρέπει να κάνει εγγραφή εδώ. Πριν προχωρήσετε στην αίτησή εγγραφής σας, διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες εγγραφής που αναφέρονται στη σχετική σελίδα. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που πρέπει να δώσετε οι φοιτητές 1ου, 2ου και 3ου έτους κατά την εγγραφή σας είναι το sdiYY00XXX σας καθώς και σαν e-mail αυτό που σας παρέχεται από το τμήμα. Οι φοιτητές 4ου έτους και οι επί πτυχίω φοιτητές εγγράφεστε με όνομα χρήστη το stdYYXXX σας και e-mail την αντίστοιχη διεύθυνσή σας. Τέλος, διαβάστε πολύ προσεκτικά και τους κανόνες του φόρουμ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργαστήρια

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στον προγραμματισμό, συγκεκριμένα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Τα εργαστήρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους πρωτοετείς φοιτητές, μπορούν όμως να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, εφ' όσον το επιθυμούν. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, τα εργαστήρια ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, υπό την έννοια ότι τμήμα του τελικού βαθμού στο μάθημα θα προκύψει από τη συμμετοχή και την απόδοση στο εργαστήριο. Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές, η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να αντεπεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, θα υπάρχουν οκτώ εργαστηριακά τμήματα την εβδομάδα, αμιγώς πρωτοετών φοιτητών, και ένα τμήμα για δευτεροετείς και άνω φοιτητές. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλονται σε τακτά διαστήματα σε εργαστηριακούς ελέγχους.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20/1/2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Στο τμήμα N (για N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) εντάσσονται οι πρωτοετείς φοιτητές για τους οποίους το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού μητρώου τους με το 8 ισούται με N. Το τμήμα Β+ είναι για φοιτητές δευτέρου ή μεγαλυτέρου έτους.

Φυλλάδια Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Εργαστήριο 2
Εργαστήριο 3
Εργαστήριο 4
Εργαστήριο 5
Εργαστήριο 6
Εργαστήριο 7
Εργαστήριο 8
Εργαστήριο 9
Εργαστήριο 10
Εργαστήριο 11

Διαφάνειες/Σημειώσεις Μαθήματος

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Προγράμματα Διαφανειών

helloworld.c
picomp.c
easter.c
magic.c
capitalize.c
gcdlcm.c
powers.c
factorial.c
recfact.c
convdecbin.c
histogram.c
cmdlineargs.c
addnumbs.c
triangles.c
listmanagement.c
treemanagement.c
filecopy.c
revinput.c
sorting.c
searching.c

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα για επιλογή από τους φοιτητές κατά τη δήλωση του μαθήματος

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Λογισμικό Μαθήματος

Άλλοι Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Βαθμολογία

Για πρωτοετείς φοιτητές
Γραπτή εξέταση: 50%
Συμμετοχή και απόδοση στο εργαστήριο: 20%
Ασκήσεις: 30%
 
Για δευτεροετείς και άνω φοιτητές
Γραπτή εξέταση: 70%
Ασκήσεις: 30%


Ασκήσεις

Τα προγράμματα C πρέπει να μεταγλωττίζονται με τον μεταγλωττιστή gcc. Θα ελεγχθούν στους σταθμούς εργασίας Linux του Τμήματος.

Διαδικασίες αξιολόγησης ασκήσεων και "κώδικας ηθικής"

Άσκηση 1 (Προθεσμία παράδοσης: Τρίτη 4/2/2014, 23:59)
Άσκηση 2 (Προθεσμία παράδοσης: Τετάρτη 19/2/2014, 23:59)
Άσκηση 3 (Προθεσμία παράδοσης: Τετάρτη 12/3/2014, 23:59)
Άσκηση 4 (Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή 4/5/2014, 23:59)