ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18

Γενικά Στοιχεία

Κωδικός: Κ04
Κατηγορία: Υποχρεωτικό μάθημα
Εξάμηνο: Α'
Διαλέξεις: Δευτέρα 9:00-11:00 (Αμφιθέατρο), Παρασκευή 11:00-13:00 (Αμφιθέατρο)
Αναπληρώσεις μαθημάτων ή έκτακτα
μαθήματα (μετά από σχετική ενημέρωση):
Τρίτη 9:00-11:00 (Αίθουσα Α1)
Εργαστήρια: Σύμφωνα με το πρόγραμμα (Εργαστήριο PCs)
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 2/10/2017
Διδάσκων: Παναγιώτης Σταματόπουλος (takisdi.uoa.gr)
Υπεύθυνος εργαστηρίων: Ιωάννης Χαμόδρακας (ihamoddi.uoa.gr)
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες: Στέφανος Σταμάτης (stefnoc.uoa.gr)
Γιώργος Καστρίνης (gkastrinisdi.uoa.gr)
Ορέστης Πολυχρονίου (orestiscs.columbia.edu)
Βασίλης Αναστασίου (astyanaxdi.uoa.gr)
Λυκούργος Παπαευγενίου (lykpdi.uoa.gr)
Εργκύς Ντόνα (e.donadi.uoa.gr)
Στάθης Μανέας (smaneasdi.uoa.gr)
Δημήτρης Μούρης (jimourisdi.uoa.gr)
Θάνος Γιαννόπουλος (thanosgndi.uoa.gr)
Χρίστος Βραχάς (cvracdi.uoa.gr)
Βαγγέλης Μιχελιουδάκης (vagmcsdi.uoa.gr)
Αλεβίζος Μπάστας (a.mpastasdi.uoa.gr)
Κωνσταντίνα-Ελευθερία Κολιοπούλου (koliopouloukdi.uoa.gr)
Αλέξανδρος-Νικόλαος Τρουπιώτης-Καπελιάρης (alextroupidi.uoa.gr)
Προπτυχιακοί συνεργάτες: Διονύσης Μαυρωτάς (επί πτυχίω)
Ermes Dajko (επί πτυχίω)
Κωνσταντίνος Καρατσενίδης (επί πτυχίω)
Μανώλης Πιτσικάλης (επί πτυχίω)
Παναγιώτης Φωτόπουλος (επί πτυχίω)
Ελευθέριος Κατηφόρης (επί πτυχίω)
Σπύρος Αυλωνίτης (4ετής)
Γιάννος Χατζηαγάπης (4ετής)
Λεωνίδας Τριανταφύλλου (4ετής)
Νίκος Γιαλίτσης (4ετής)
Κυριάκος Στυλιανόπουλος (4ετής)
Ανδρέας Τσόλκας (4ετής)
Κατερίνα Ρουσσάκη (4ετής)
Αργυρώ Ριτσογιάννη (4ετής)
Στέφανος Μπαζιώτης (2ετής)
Γιώργος Λιόντος (2ετής)

Ανακοινώσεις

Φόρουμ/Λίστα επικοινωνίας

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των φοιτητών του μαθήματος με τον διδάσκοντα, τους συνεργάτες, αλλά και μεταξύ τους, έχει εγκατασταθεί ένα φόρουμ (λίστα) επικοινωνίας στη διεύθυνση http://lists.di.uoa.gr.

Η παρακολούθηση του φόρουμ/λίστας είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε, αλλά για να μπορεί κάποιος να στείλει και μηνύματα πρέπει να κάνει εγγραφή εδώ. Πριν προχωρήσετε στην αίτησή εγγραφής σας, διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες εγγραφής που αναφέρονται στη σχετική σελίδα. Επισημαίνεται ότι το όνομα χρήστη που πρέπει να δώσετε κατά την εγγραφή σας είναι το sdiYY00XXX σας καθώς και σαν e-mail αυτό που σας παρέχεται από το τμήμα. Τέλος, διαβάστε πολύ προσεκτικά και τους κανόνες του φόρουμ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εργαστήρια

Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήριο. Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στον προγραμματισμό, συγκεκριμένα με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Τα εργαστήρια απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στους πρωτοετείς φοιτητές, μπορούν όμως να τα παρακολουθήσουν και φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, εφ' όσον το επιθυμούν. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, τα εργαστήρια ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, υπό την έννοια ότι τμήμα του τελικού βαθμού στο μάθημα θα προκύψει από τη συμμετοχή και την απόδοση στο εργαστήριο. Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές, η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι εξαιρετικά χρήσιμη στο να αντεπεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, θα υπάρχουν οκτώ εργαστηριακά τμήματα την εβδομάδα, αμιγώς πρωτοετών φοιτητών, και ένα τμήμα για δευτεροετείς και άνω φοιτητές. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλονται σε τακτά διαστήματα σε εργαστηριακούς ελέγχους.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 9/10/2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Στο τμήμα N (για N = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) εντάσσονται οι πρωτοετείς φοιτητές για τους οποίους το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού μητρώου τους με το 8 ισούται με N. Το τμήμα Β+ είναι για φοιτητές δευτέρου ή μεγαλυτέρου έτους.

Φυλλάδια Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Εργαστήριο 2
Εργαστήριο 3
Εργαστήριο 4
Εργαστήριο 5
Εργαστήριο 6
Εργαστήριο 7
Εργαστήριο 8
Εργαστήριο 9
Εργαστήριο 10
Εργαστήριο 11

Διαφάνειες/Σημειώσεις Μαθήματος

Ανασκοπήσεις Διαλέξεων

Προγράμματα Διαφανειών

helloworld.c
picomp.c
easter.c
magic.c
capitalize.c
gcdlcm.c
powers.c
factorial.c
recfact.c
convdecbin.c
histogram.c
cmdlineargs.c
addnumbs.c
triangles.c
listmanagement.c
treemanagement.c
filecopy.c
revinput.c
sorting.c
searching.c

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα για επιλογή από τους φοιτητές κατά τη δήλωση του μαθήματος

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Λογισμικό Μαθήματος

Άλλοι Ενδιαφέροντες Σύνδεσμοι

Βαθμολογία

ΓΡ Βαθμός γραπτής εξέτασης ακαδημαϊκού έτους 2017-18
ΕΡΓ17 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2017
ΕΡΓ16 Βαθμός εργαστηρίου ακαδημαϊκού έτους 2016-17 για φοιτητές με έτος εγγραφής 2016
ΑΣΚ17 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2017-18
ΑΣΚ16 Βαθμός εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2016-17
 
Τελικός βαθμός
 
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2017
0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ17 + 0.3*ΑΣΚ17
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2016
max( 0.5*ΓΡ + 0.2*ΕΡΓ16 + 0.3*ΑΣΚ17 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ17 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2015
0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ17
Φοιτητές με έτος εγγραφής 2014
max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ17 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ16 )
Φοιτητές με έτος εγγραφής έως και 2013
max( ΓΡ , max( 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ17 , 0.7*ΓΡ + 0.3*ΑΣΚ16 ) )

Εργασίες

Τα προγράμματα C πρέπει να μεταγλωττίζονται με τον μεταγλωττιστή gcc. Θα ελεγχθούν στους σταθμούς εργασίας Linux του Τμήματος.

Κώδικας ηθικής

Εργασία 1 (Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή 12/11/2017, 23:59)
Εργασία 2 (Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή 3/12/2017, 23:59)
Εργασία 3 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 12/1/2018, 23:59)
Εργασία 4 (Προθεσμία παράδοσης: Παρασκευή 16/2/2018, 23:59)