Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤOY TMHMATOΣ

Το Τμήμα μας, απο το 2005, εκδίδει βιβλίο με 12-σέλιδες αγγλικές περιλήψεις των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στόχος της έκδοσης, που για πρώτη φορά είναι και ηλεκτρονική μέσω του Διαδικτύου, είναι η ενθάρρυνση της ερευνητικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων αποτελεσμάτων των νέων διδακτόρων του Τμήματος. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μια τέτοια συλλογή και αναμένουμε η πρωτοβουλία αυτή να συνεχιστεί. Η κατάθεση εκτεταμμένης περίληψης στα αγγλικά απαιτείται απο κάθε υποψήφιο διδάκτορα όταν αποφοιτήσει.

Οι σύνδεσμοι στις λίστες ανά έτος οδηγούν στις περιλήψεις που κατατέθηκαν απο τους διδάκτορες και συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο του αντίστοιχου έτους.

 

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ο επόμενος τόμος θα περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές που υποστηρίχτηκαν στο διάστημα 01/01/2018-31/12/2018, με έκδοση του τόμου μέσα στο 2019.

Οδηγίες Υποβολής:

Οι φοιτητές παραδίδουν την αγγλική περίληψη στο CD που καταθέτουν στην βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Επίσης, αποστέλλουν ηλεκτρονικά το πηγαίο αρχείο (latex ή word) και το αντίστοιχο pdf στην διεύθυνση phdsbook@di.uoa.gr και δηλώνουν αν δέχονται ή όχι να εμφανιστεί η περίληψή τους στο Διαδίκτυο.

Για λόγους ομοιογένειας του τόμου, όλες οι εργασίες θα πρέπει να γραφούν ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες για συγγραφείς (Information for LNCS authors).

Κάθε φοιτητής υποβάλλει κείμενο το πολύ 12 σελίδων, περιλαμβανομένων αναφορών, τίτλου και εικόνων. Ειδικότερα:

Το κείμενο θα ακολουθεί τη μορφή δημοσίευσης, δηλ. θα περιέχει: Τίτλο, Συγγραφέα, e-mail, Περίληψη, Εισαγωγή, Κυρίως μέρος με περιγραφή των βασικών αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα και Αναφορές. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο διαρθρώνεται ως εξής:

Το κείμενο θα ακολουθεί τις εξής συμβάσεις:

Υπόδειγμα αρχικής σελίδας σε μορφή pdfΗ επιτροπή Ερευνητικών και Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος
Η. Μανωλάκος (συντονιστής της έκδοσης και πρόεδρος της επιτροπής)
Α. Ελευθεριάδης, Θ. Θεοχάρης, M. Κουμπαράκης (μέλη)