ΠΜΣ 509 Τεχνολογία Γνώσεων (Knowledge Technologies) 

  Fall 2017-2018
 


                16/10/2017:  Homework I

                27/11/2017:  Homework II

                08/01/2018:  Homework III

                05/02/2018:  Project