Μαθηματικά Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 09:00-11:00, & Τετάρτη 13:00-15:00, Αίθουσα Z.
Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος
Email: id@host.uoa.gr όπου id sgk και host di
Ώρες επικοινωνίας: Τρίτη, 13:00 - 14:00 στο γραφείο Β6 ή με ραντεβού.

Φροντιστήριο: Δευτέρα 12:00-13:00, Αίθουσα Α2.
Υπεύθυνη φροντιστηρίου: 'Ολγα Φουρτουνέλλη.

 
 


 
Η δήλωση του μαθήματος την κατάλληλη εξεταστική περίοδο είναι υποχρέωση του φοιτητή. Ο διδάσκων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την έκδοση ή αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων για όσους/όσες δεν εμφανίζονται στις επίσημες καταστάσεις. H ένδειξη "εκτός λίστας" δεν εξαντλεί απαραίτητα όλες τις σχετικές περιπτώσεις.

Η τελική βαθμολογία του Ιουνίου 2018 βρίσκεται εδώ. Αν έχετε σοβαρό λόγο μπορείτε να δείτε το γραπτό σας την Παρασκευή 06.07.2018, 13:00-14:00. Για οποιαδήποτε τιμή του Χ, δεν θεωρείται σοβαρός λόγος ότι απέχει κάποιος X μαθήματα από τη λήψη πτυχίου (Wed Jul 4 13:19:05 EEST 2018).
 


Γενικές Πληροφορίες

Ιστοσελίδα μαθήματος: http://www.di.uoa.gr/~sgk/teaching/Math4CS/. (Επίσης μέσω http://eclass.uoa.gr/).
Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, συνιστάται να την επισκέπτεστε συχνά. Εκεί θα βρίσκετε πληροφορίες για το μάθημα, σημειώσεις, ασκήσεις, ανακοινώσεις, κλπ.

Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών αρχών και τεχνικών των Μαθηματικών που είναι απαραίτητες στην Πληροφορική. Πιο φιλόδοξος στόχος είναι να αναδειχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η κομψότητα των Μαθηματικών, απόγονος της οποίας είναι η κομψότητα της Πληροφορικής.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σκοπεύει να παρουσιάσει κάποια βασικά αποτελέσματα δίνοντας έμφαση στις κατάλληλες τεχνικές. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν συνήθως: Μέθοδοι αποδείξεων με έμφαση στην επαγωγή και στις αποδείξεις ύπαρξης. Εφαρμογές των μεθόδων στις ακολουθίες Fibonacci και στη στοιχειώδη Θεωρία Αριθμών. Αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα σύνολα. Θεωρία γραφημάτων, ελάσσονα γραφήματα. Σχέσεις ισοδυναμίας και σχέσεις μερικής διάταξης. Θεωρήματα Sperner και Dilworth. Εργαλεία από τη Θεωρία Πιθανοτήτων.Συγγράμματα: Τα επίσημα συγγράμματα είναι

Υπάρχουν επίσης πολλά καλά εγχειρίδια στην Αγγλική γλώσσα που καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης του μαθήματος, όπως:

Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται εν μέρει και από αυτές τις σημειώσεις.

Οι σημειώσεις και η αρχική εκδοχή ενός υποσυνόλου των διαφανειών έχουν γραφτεί από τους Ι. Εμίρη και Η. Κουτσουπιά.


Διαδικαστικά

Εξετάσεις - Ασκήσεις - Βαθμολογία: Θα έχουμε κάποια σύνολα ασκήσεων (με συντελεστή 5% συνολικά), και ένα τελικό διαγώνισμα (95%). Για να περάσετε όμως το μάθημα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 5 στο τελικό διαγώνισμα, ακόμα και αν ο βαθμός στις ασκήσεις είναι πολύ καλός. Ο ίδιος τρόπος βαθμολόγησης ισχύει και για την περίοδο Σεπτεμβρίου.

Διαφάνειες

Προειδοποίηση 1: Οι διαφάνειες δεν καλύπτουν πλήρως ούτε την ύλη του μαθήματος ούτε ό,τι λέγεται στην τάξη. Προειδοποίηση 2: οι διαφάνειες κωδικοποιούν ευσύνοπτα σημαντικό μέρος της παράδοσης. Η μελέτη τους είναι χρήσιμη. Προειδοποίηση 3: οι παρακάτω διαφάνειες ενδέχεται να τροποποιηθούν στη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνοδευτικό υλικό: Εκτενής επισκόπηση του ερωτήματος P =? NP από τον S. Aaronson. Για την κατανόηση των πρώτων 15+ σελίδων αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις αλγορίθμων.

Ασκήσεις

Πρώτη άσκηση (Ανακοίνωση: Tue Mar 20 14:39:39 EET 2018, παράδοση μέχρι: 28.03.2018, ώρα 13:00)

Δεύτερη άσκηση (Ανακοίνωση: Mon Apr 23 14:02:55 EEST 2018, παράδοση μέχρι: 02.05.2018, ώρα 13:00)

Τρίτη άσκηση (Ανακοίνωση: Tue May 15 15:15:13 EEST 2018, παράδοση μέχρι: 23.05.2018, ώρα 13:00)

Για τεκμηριωμένες απορίες σχετικά με τη βαθμολόγηση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο διορθωτή που διόρθωσε το γραπτό σας, τα αρχικά του βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Λίστα διορθωτών: Χριστίνα Κατσαμάκη (ch.katsamaki ΑΤ gmail), Μιχάλης Μελιανός (mixmelianos ΑΤ di ). Ενίοτε οι βαθμολογίες αλλάζουν προς τα κάτω.
http://www.di.uoa.gr/~sgk/teaching/Math4CS/index.html
Τελευταία ανανέωση: Tue Oct 3 15:18:39 EEST 2017