...που ενδιαφέρονται να μου ζητήσουν συστατική επιστολή ή πτυχιακή / διπλωματική εργασία. Επίσης, ο παγκόσμιος ιστός έχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες, π.χ.:

Aν θέλετε να ζητήσετε συστατική επιστολή:

Aν θέλετε να εκπονήσετε πτυχιακή / διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψή μου:


Πληροφορίες

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (και τυχόν δημοσιεύσεις σας)
2. Μια φωτογραφία σας, Χαμηλής ανάλυσης για να είναι αρχείο μικρού μεγέθους.
3. Τα δικά μου μαθήματα που παρακολουθήσατε και περαιτέρω συνεργασίες μας:
Αναφέρετε τα μαθήματα και το εξάμηνο που τα έχετε παρακολουθήσει, το βαθμό σας και άλλες σχετικές πληροφορίες (π.χ. αν κάνατε εργασία, τίτλο και βαθμό). Οτιδήποτε άλλο που πρέπει να ξέρω για σας (π.χ. αν κάνατε πτυχιακή εργασία μαζί μου). Υποθέστε πως δεν θυμάμαι τίποτα και περιλάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
4. Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία και κατάταξη στο έτος σας
5. Ένα σύντομο κείμενο για τον εαυτό σας

[*] Aπλοί κανόνες για email.


Γιάννης Eμίρης, 2012-19 (σελίδα βασισμένη στην αντίστοιχη του Η.Κουτσουπιά)