Καθηγητής Μ.Χατζόπουλος

Διδασκαλία

Ακαδημαικό Έτος 2006-2007

Χειμερινό Εξάμηνο

Προπτυχιακό

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Χημικό)

Μεταπτυχιακό

Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Εαρινό Εξάμηνο

Προπτυχιακό

Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων