Επιστροφή

Διδακτορικές Διατριβές - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα μας, από το 2005, εκδίδει βιβλίο με 12-σέλιδες αγγλικές περιλήψεις των διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στόχος της έκδοσης, που είναι και ηλεκτρονική μέσω του Διαδικτύου, είναι η ενθάρρυνση της ερευνητικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων αποτελεσμάτων των νέων διδακτόρων του Τμήματός μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε μια τέτοια συλλογή και να αναμένουμε η πρωτοβουλία αυτή να συνεχιστεί. Η κατάθεση εκτεταμένης περίληψης στα αγγλικά απαιτείται από κάθε υποψήφιο διδάκτορα όταν αποφοιτήσει.

Οι σύνδεσμοι στις λίστες ανά έτος οδηγούν στις περιλήψεις που κατατέθηκαν από τους διδάκτορες και συμπεριλήφθηκαν στο βιβλίο του αντίστοιχου έτους.Η επιτροπή Ερευνητικών και Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος
Η. Μανωλάκος (συντονιστής της έκδοσης)
Θ. Θεοχάρης, Μ. Κουμπαράκης (μέλη)