-- Σημειώσεις Μαθήματος

-- Πρωτοκόλλα δέσμευσης (Αγγλικά). (21/11/2010)

-- Ασκήσεις στη στατιστική απόσταση (24/11/2010)

-- Άσκηση στο Diffie Hellman (9/12/2010)

-- Άσκηση : το πρωτόκολλο GQ (29/1/2011) slight correction.

-- Ελληνικές Σημειώσεις (Μετάφραση):
Ενότητα 2, “Επανάληψη Βασικών Μαθηματικών Εννοιών” (23/10/2010)
Ενότητα 7, “Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης(14.12.2010)
~
Ενότητα 13, “Κατανέμοντας Εμπιστοσύνη
Ενότητα 12, “Ιδιωτικότητα” (22.1.2011)
Ενότητα 8, “Κρυπτογράφηση Δημόσιου Κλειδιού

Ενότητα 6, “Ψηφιακές Υπογραφές
Ενότητα 5, “Ανταλλαγή Κλειδιού
Ενότητα 1, “Εισαγωγή