ΚΑΡΑΛΗ Ιζαμπώ
Διεύθυνση:Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα
E-mail διεύθυνση: izambodi.uoa.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 727 5232
Fax: +(30) 210 727 5191

Τίτλοι Σπουδών

1995 Διδακτορικό Δίπλωμα (Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

1988 Msc in Computer Science (University College, University of London)

1986 Πτυχίο Μαθηματικών (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επαγγελματική Απασχόληση

Νοέ. 2007 - σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σεπτ. 1999 - Νοέ. 2007: Λέκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιαν. 1989 - Σεπτ. 1999: Συνεργαζόμενη με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων ESPRIT

Μάι. 1996 - Ιούν. 1998: Εξωτερική συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ (με σχέση μερικής απασχόλησης)Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Διδακτική Δραστηριότητα

Τρέχουσες διδασκαλίες:
Παλαιότερες διδασκαλίες:

Συμμετοχή σε διαλέξεις άλλων Τμημάτων/Ιδρυμάτων


Επίβλεψη Διατριβών/Εργασιών

Γνωστικό Πεδίο

Χρήση του λογικού προγραμματισμού ή/και τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματική αναζήτηση, αναπαράσταση και ανάκτηση γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό και το Σημασιολογικό Ιστό και συλλογιστική με αβεβαιότητα.

Επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής της Λουκίας Καρανικόλα στην περιοχή των Κανόνων και Συλλογιστικής με Αβεβαιότητα ή/και Ασάφεια στον Σημασιολογικό Ιστό (Νοέμβριος 2009 - )

Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί (από το 2003 κι έπειτα):

Γενικότερα

Επίβλεψη (ή συμμετοχή στην επίβλεψη) διπλωματικών εργασιών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και διδακτορικών διατριβών στις περιοχές του λογικού προγραμματισμού, των βάσεων γνώσεων, των βάσεων δεδομένων, των εμπείρων συστημάτων, της αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών από το Web και της αναπαράστασης γνώσης στο Web καθώς και στην περιοχή των παιχνιδιών στον υπολογιστή.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα - Συμφωνίες


Αλλη Δραστηριότητα

Μέλος διαφόρων επιστημονικών εταιρειών όπως, ΕΠΥ, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ), London Mathematical Society (LMS), Association of Computing Machinery (ACM) και IEEE-CS.

Κριτής εργασιών διαφόρων περιοδικών και συνεδρίων, όπως Operational Research: An International Journal (Springer), DKE Journal, Computer Languages, Systems and Structures Journal, ACM Symposium on Principles of Database Systems (PODS) (2001, 2004), ACM Symposium on Applied Computing (SAC) (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003), 6th International Conference on Database Theory (ICDT'97), 11th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2000), the 1997 ACM SIGGROUP Conference, the 4th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN '06) και EPY 2001, 3rd East European Workshop on Rule-Based Applications (RuleApps' 2009).

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του 3rd East European Workshop on Rule-Based Applications (RuleApps' 2009), Cottbus, Germany, 21-22 Σεπτεμβρίου 2009.

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής των 6th International Conference on Database Theory και 2nd Workshop on Constraint Databases (CDB'97).

Mentor ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο φοιτητικό διαγωνισμό ImagineCup 2009, κατηγορία Software Design (διοργάνωση Microsoft).

Παρελθούσα Δραστηριότητα

2000 - 2012: Υπεύθυνη του Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος, συμμετέχοντας στα παρακάτω:

Διδακτορική Διατριβή:

Ι.Καράλη: "Σημασιολογία και Υποστήριξη Στοιχειοποίησης Λογικών Προγραμμάτων με Εφαρμογή στους Αφηρημένους Τύπους Δεδομένων"

Εργασία Master's:

I. Karali. "Functional Language Implementation of Quadtrees: An Application of Functional Programming on Graphics"

Δημοσιεύσεις