Κ22: Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα Περιττών Αριθμών Μητρώου)


Στοιχεία Μαθήματος:


Διδάσκων:

Αλέξης Δελής, A37, τηλ: 210 727 5212, Ώρες γραφείου: Δευτέρα 17:00-18:00, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ad -at*- di -dot+ uoa +dot- gr

Ανακοινώσεις:


Διαγωνίσματα:


Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019:
To Τελικό Διαγώνισμα του Κ22 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21/1 και ώρα 12:00-14:15 στο αμφιθέατρο.
Το Διαγώνισμα Προόδου του Κ22 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/11 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο.

Προγραμματιστικές Ασκήσεις:


Προγραμματιστική Άσκηση 4: Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη 17/1 Παρασκευή 25/1 και Ώρα 23:59 → λόγω της χρονικής αυτής επέκτασης ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα υποβολής με καθυστέρηση 3 ημερών με πέναλτυ.
Προγραμματιστική Άσκηση 3: Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη 18/12 και Ώρα 23:59 → λόγω της επέκτασης στο χρόνο υποβολής, ΔΕΝ θα υπάρξουν οι 3 Εξτρα Μέρες για παράδοση (με 5% πέναλτι την μέρα).
Προγραμματιστική Άσκηση 2: Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 Ώρα 23:59
Προγραμματιστική Άσκηση 1: Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 Ώρα 23:59

Ασκήσεις(για το σπίτι):

 • Άσκηση 3 - Επιστροφή Τετάρτη 19/12.
 • Άσκηση 2 - επιστροφή Τετάρτη 14/11
 • Άσκηση 1 - επιστροφή Τετάρτη 24/10
 • → Ενα tutorial για την συγγραφή LaTeX στο distro που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να επιλέξετε και να κατεβάσετε το πακέτο texlive (και με ελληνικά).
  Παράδειγμα για την συγγραφή σε Latex της παραπάνω Άσκησης 1 για το σπίτι στα Ελληνικά. Αφού έχετε κατεβάσει το texlive και το tar κάντε το αρχείο "Παράδειγμα" untar και make.

  Βιβλία:

  Οποιοδήποτε βιβλίο από τα παρακάτω καλύπτει πλήρως το υλικό της τάξης:

  Χρήσιμες Αναφορές:


  Υλικό που έχει καλυφθεί στην Τάξη:

  Το υλικό που έχει συζητηθεί -από το Silberschatz et al. 9th (English) Edition- στην τάξη είναι:
  Κεφάλαιο/α Ώρες Κεφάλαιο/α Ώρες Εβδομάδα
  Εβδομάδα 01 - Δευτέρα 1.1-1.3 2 Εβδομάδα 01 - Τετάρτη 1.4-1.7, 1.10, 20.1-3 2 01/10
  Εβδομάδα 02 - Δευτέρα 1.8-1.9, 1.11-1.12 2 Εβδομάδα 02 - Τετάρτη 2.1-2.2, 13.1-13.4, 2.9 & Προγ. Ασκ. 1 2 8/10
  Εβδομάδα 03 - Δευτέρα 2.3-2.5 2.5 Εβδομάδα 03 - Τετάρτη 2.6-2.11, 18.6.3, 3.1 2 15/10
  Εβδομάδα 04 - Τετάρτη 3.2, 6.1-6.2 2 Εβδομάδα 04 - Παρασκευή 6.2-6.3, 6.8 2 22/10
  Εβδομάδα 05 - Τετάρτη 3.3 3 Εβδομάδα 05 - Παρασκευή 3.3-3.4, 3.6.3 2 29/10
  Εβδομάδα 06 - Δευτέρα 3.4-3.5 2 Εβδομάδα 06 - Τετάρτη 5.1-5.2 2 05/11
  Εβδομάδα 07 - Δευτέρα 5.2-5.3 2 Εβδομάδα 07 - Τετάρτη ΕΚΠΑ Κλειστό 0 12/11
  Εβδομάδα 08 - Δευτέρα 5.4-5.6.1 2 Εβδομάδα 08 - Τετάρτη 5.6.1-5.7 2 19/11
  Εβδομάδα 08 - Εβδομάδα 08 - Παρασκευή 5.6.1-5.7 2 19/11
  Εβδομάδα 09 - Δευτέρα 5.7-5.8 2 Εβδομάδα 09 - Τρίτη Πρόοδος 2 26/11
  Εβδομάδα 10 - Δευτέρα 8.1-8.3 2 Εβδομάδα 10 - Τετάρτη 8.5-8.6 2 3/12
  Εβδομάδα 11 - Δευτέρα 8.6,8.8-8.9, 9.1 2 Εβδομάδα 11 - Τετάρτη 9.2-9.4.3 2 10/12
  Εβδομάδα 12 - Δευτέρα 9.4.4-9.9 2 Εβδομάδα 12 - Τετάρτη 10.1,11.1-11.3, 12.1-12.4 3.5 17/12
  Εβδομάδα 13 - Δευτέρα 12.1-12.5 2 Εβδομάδα 13 - Παρασκευή 10.1-10.6, 7.1-7.4 2 9/1

  Αντίστροφη Μέτρηση: από τις κατ'ελάχιστον 52 ώρες διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο'18 έχουν πραγματοποιηθεί: 55 ώρες.

  Αναμενόμενες Βασικές Ημερομηνίες:


  Διάφορα Θέματα Μαθήματος:


  Παλαιότερες Ανακοινώσεις:


  ad -AT+ di dot uoa teleia gr