Κ22: Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα Περιττών Αριθμών Μητρώου)


Στοιχεία Μαθήματος:


Διδάσκων:

Αλέξης Δελής, A37, τηλ: 210 727 5212, Ώρες γραφείου: Δευτέρα 15:00-16:00, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ad -at*- di -dot+ uoa +dot- gr

Ανακοινώσεις:


Διαγωνίσματα:


Το Τελικό Διαγώνισμα του Κ22 για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017, θα γίνει την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:15 στην Α2.
To Τελικό Διαγώνισμα του Κ22 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/11 και ώρα 12:00-14:15 στην Α2.
To Διαγώνισμα Προόδου του Κ22 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/11 και ώρα 18:00 στο Α2.

Προγραμματιστικές Ασκήσεις:


Προγραμματιστική Άσκηση 4: Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου και Ώρα 23:59
Προγραμματιστική Άσκηση 3: Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή 18 Κυριακή 8 Ιανουαρίου και Ώρα 23:59
Προγραμματιστική Άσκηση 2: Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 Ώρα 23:59
Προγραμματιστική Άσκηση 1: Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 Ώρα 23:59

Ασκήσεις(για το σπίτι):

→ Ενα tutorial για την συγγραφή LaTeX στο distro που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να επιλέξετε και να κατεβάσετε το πακέτο texlive (και με ελληνικά).
Παράδειγμα για την συγγραφή σε Latex της παραπάνω Άσκησης 1 για το σπίτι στα Ελληνικά. Αφού έχετε κατεβάσει το texlive και το tar κάντε το untar και make.

Βιβλία:

Οποιοδήποτε βιβλίο από τα παρακάτω καλύπτει πλήρως το υλικό της τάξης:

Χρήσιμες Αναφορές:


Υλικό που έχει καλυφθεί στην Τάξη:

Το υλικό που έχει συζητηθεί -από το Silberschatz et al. 9th Edition- στην τάξη είναι:
Κεφάλαιο/α Ώρες Κεφάλαιο/α Ώρες Εβδομάδα
Εβδομάδα 01 - Δευτέρα 1.1-1.3 2 Εβδομάδα 01 - Τρίτη 1.4-1.7, 1.10, 20.2 2.5 03/10
Εβδομάδα 02 - Δευτέρα 1.8-1.9, 1.11-1.12 2 Εβδομάδα 02 - Τρίτη 2.1-2.3, 13.1-13.4, 2.9 & Προγ. Ασκ. 1 3 10/10
Εβδομάδα 03 - Δευτέρα 2.3-2.5 2.5 Εβδομάδα 03 - Τρίτη 2.6-2.11, 18.6.3 2 17/10
Εβδομάδα 04 - Δευτέρα 6.1-6.2, 3.1 2 Εβδομάδα 04 - Τρίτη 3.2 2.5 24/10
Εβδομάδα 05 - Δευτέρα 3.3 2 Εβδομάδα 05 - Τρίτη 3.3-3.4 & Προγ. Ασκ. 2 3 31/10
Εβδομάδα 06 - Δευτέρα 6.1-6.3 2 Εβδομάδα 05 - Τρίτη 6.3, 6.5, 6.8, 5.1 2.5 07/11
Εβδομάδα 07 - Δευτέρα 5.1-5.3 2 Εβδομάδα 07 - Τρίτη Κατάληψη 0 14/11
Εβδομάδα 08 - Δευτέρα 5.4-5.6.1 2 Εβδομάδα 08 - Τρίτη 5.6.1-5.7 3 21/11
Εβδομάδα 09 - Δευτέρα 5.8, 71.-7.3 2 Εβδομάδα 09 - Τρίτη Πρόοδος 2 28/11
Εβδομάδα 10 - Δευτέρα Παρουσίαση Ασκ. 3 2 Εβδομάδα 10 - Τρίτη Δεν έγινε μάθημα 0 5/12
Εβδομάδα 11 - Δευτέρα Δεν έγινε μάθημα 0 Εβδομάδα 11 - Τρίτη 8.1-8.4 3 12/12
Εβδομάδα 12 - Δευτέρα 8.5-8.7 2 Εβδομάδα 12 - Τρίτη 8.8-8.9, 9.1-9.2 3 19/12
Εβδομάδα 13 - Δευτέρα Εβδομάδα 13 - Παρασκευή 9.2-9.8, 10.1-10.2, 11.1-11.3 4 9/1
Εβδομάδα 14 - Δευτέρα 11.4, 12.1-12.6 3 Εβδομάδα 14 - Παρασκευή 16/1

Αντίστροφη Μέτρηση: από τις κατ'ελάχιστον 52 ώρες διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο'16 έχουν πραγματοποιηθεί: 56.00 ώρες.

Αναμενόμενες Βασικές Ημερομηνίες:


Διάφορα Θέματα Μαθήματος:


Παλαιότερες Ανακοινώσεις:


ad -AT+ di dot uoa teleia gr