Κ22: Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα Περιττών Αριθμών Μητρώου)


Στοιχεία Μαθήματος:


Διδάσκων:

Αλέξης Δελής, A37, τηλ: 210 727 5212, Ώρες γραφείου: Δευτέρα 17:00-18:00, Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: ad -at*- di -dot+ uoa +dot- gr

Ανακοινώσεις:


Διαγωνίσματα:


Προγραμματιστικές Ασκήσεις:


Προγραμματιστική Άσκηση 1: Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 Ώρα 23:59

Ασκήσεις(για το σπίτι):

 • Άσκηση 1 - επιστροφή Τετάρτη 24/10:
 • → Ενα tutorial για την συγγραφή LaTeX στο distro που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να επιλέξετε και να κατεβάσετε το πακέτο texlive (και με ελληνικά).
  Παράδειγμα για την συγγραφή σε Latex της παραπάνω Άσκησης 1 για το σπίτι στα Ελληνικά. Αφού έχετε κατεβάσει το texlive και το tar κάντε το αρχείο "Παράδειγμα" untar και make.

  Βιβλία:

  Οποιοδήποτε βιβλίο από τα παρακάτω καλύπτει πλήρως το υλικό της τάξης:

  Χρήσιμες Αναφορές:


  Υλικό που έχει καλυφθεί στην Τάξη:

  Το υλικό που έχει συζητηθεί -από το Silberschatz et al. 9th (English) Edition- στην τάξη είναι:
  Κεφάλαιο/α Ώρες Κεφάλαιο/α Ώρες Εβδομάδα
  Εβδομάδα 01 - Δευτέρα 1.1-1.3 2 Εβδομάδα 01 - Τετάρτη 1.4-1.7, 1.10, 20.1-3 2 01/10
  Εβδομάδα 02 - Δευτέρα 1.8-1.9, 1.11-1.12 2 Εβδομάδα 02 - Τετάρτη 2.1-2.2, 13.1-13.4, 2.9 & Προγ. Ασκ. 1 2 9/10
  Εβδομάδα 03 - Δευτέρα 2.3-2.5 2.5 Εβδομάδα 03 - Τετάρτη 2.6-2.11, 18.6.3, 3.1 2 16/10

  Αντίστροφη Μέτρηση: από τις κατ'ελάχιστον 52 ώρες διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο'18 έχουν πραγματοποιηθεί: 8 ώρες.

  Αναμενόμενες Βασικές Ημερομηνίες:


  Διάφορα Θέματα Μαθήματος:


  Παλαιότερες Ανακοινώσεις:


  ad -AT+ di dot uoa teleia gr