ΠΜΣ547 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2008

Διδάσκων: Μανόλης Κουμπαράκης   (koubarak [AT] di.uoa.gr)
Βοηθός: Μέι Λί Τριανταφυλλίδη   (m.l.triantafyllidi [AT] di.uοa.gr)
URL: http://www.di.uoa.gr/~pms547 

Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 12-3 μ.μ. (αίθουσα E)
Ώρες ασκήσεων/εργαστηρίων: Δευτέρα 12-2 μ.μ. (αίθουσα Γ)

 

 

 

Ανακοινώσεις:

[01/06/08]: Το μάθημα 3/6/08 δεν θα πραγματοποιηθεί.

[06/05/08]: Παράταση προθεσμίας παράδοσης όλου του δεύτερου πακέτου ασκήσεων έως 16/5/08


[03/05/08]: Παράταση προθεσμίας παράδοσης ΜΟΝΟ της άσκησης 5.5.a της δεύτερης σειράς ασκήσεων έως 16/5/08


[24/03/08]: Παράταση προθεσμίας παράδοσης πρώτης σειράς ασκήσεων έως 8/4/08