Εαρινό Εξάμηνο 2010
 
 
  Ασκήσεις
  • 1η σειρά ασκήσεων - Εκφώνηση - Παράδοση: 13 Απριλίου
  • 2η σειρά ασκήσεων - Εκφώνηση - Παράδοση: 11 Μαϊου
  • 3η σειρά ασκήσεων - Παράδοση: 28 Ιουνίου

    Εκφώνηση:
    Να φτιαχτεί μια οντολογία σε OWL που να μοντελοποιεί το πεδίο των μετεγγραφών φοιτητών στα Ελληνικά ΑΕΙ. Η οντολογία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη γραμματεία ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος ώστε να αποφασίζεται αυτόματα αν ένας φοιτητής πληρεί τις προυποθέσεις για να μετεγγραφεί στο Τμήμα αυτό ή όχι. Η σχετική νομοθεσία και ότι άλλο έγγραφο κριθεί χρήσιμο θα σταλεί στην ηλεκτρονική λίστα του μαθήματος.