Ερευνητικά προγράμματα (με τεχνικές αναφορές)

 

·      [10/93 – 10/95] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Fractals και Δυναμικά Συστήματα,  το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/1388.

Δελτίο ενημέρωσης για το ερευνητικό έργο στο Ε.Κ.Π.Α., 9, 1998, 16–18.

 

·      Παράλληλοι αλγόριθμοι συμπίεσης εικόνας, (Τομέας: 3.3.6 Πολυεπεξεργασία και λογισμικό για υπολογισμούς μεγάλης κλίμακας με έμφαση σε παράλληλη επεξεργασία, 1188 Μαθηματικά και επιστήμη υπολογιστών), ΠΕΝΕΔ 94.

 

·      Χαοτική δυναμική και εφαρμογές της στην αναπαράσταση μορφών και δομών της φύσης, (Τομέας: 4.1 Μαθηματικά, 1188 Μαθηματικά και επιστήμη υπολογιστών), ΠΕΝΕΔ 94.

 

·      [2/96 – 2/97] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Σύνολα τύπου Mandelbrot των επαναληπτικών συναρτήσεων König, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/2403.

Δελτίο ενημέρωσης για το ερευνητικό έργο στο Ε.Κ.Π.Α., 10, 1998, 7–9.

 

·      [4/97 4/98] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Fractal συναρτήσεις παρεμβολής, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/3247.

Δελτίο ενημέρωσης για το ερευνητικό έργο στο Ε.Κ.Π.Α., 11, 1999, 13–14.

 

·      [9/98 – 12/99] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Fractal επιφάνειες παρεμβολής, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/4160.

 

·      The Hausdorff measure and fractal dimensions of fractal sets, Ε.Κ.Π.Α./Βρετανικό Συμβούλιο, Ελλάς, Joint research programme, 1998.

 

·      Ανάπτυξη και αξιολόγηση διδιάστατων και τριδιάστατων επαναλαμβανομένων συστημάτων συναρτήσεων (Ε.Σ.Σ.) για την ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία εικόνας μέσω μορφοκλασματικών συναρτήσεων παρεμβολής. (Τομέας: 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, 3.1  Ανάπτυξη μεθόδων για την ψηφιακή ανάλυση εικόνας και εφαρμογές.), ΠΕΝΕΔ 99.

 

·      [2/2000 – 2/2001] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Μορφοκλασματικά σύνολα (fractals) στον τετραδιάστατο χώρο των quaternions, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/4160.

 

·      [5/2001 – 2/2003] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Μορφοκλάσματα και χαοτική συμπεριφορά, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/5626.

 

·      [3/2003 – 8/2004] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Συμπίεση εικόνων χρησιμοποιώντας συσχετισμένες μορφοκλασματικές συναρτήσεις παρεμβολής, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/5626.

 

·      [1/2005 –  ] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Συμπίεση εικόνων χρησιμοποιώντας διμεταβλητές μορφοκλασματικές συναρτήσεις παρεμβολής, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/5626.

 

·      [1/2007 –  ] Συμμετοχή στο πρόγραμμα Mορφοκλασματικές συναρτήσεις παρεμβολής με χρήση κρυφής μεταβλητής, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ειδικό λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. με κωδικό αριθμό 70/4/5626.

 

·      Συμμετοχή στο διετούς διαρκείας Έργο Διακρατικής Συνεργασίας Πρότυπα παραμορφούμενων επιφανειών: Εφαρμογές στον καρδιακό εικονισμό μαγνητικού συντονισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και την Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Ε.Π.ΑΝ Μέτρο 4.3., Δράση 4.3.6.1)

 

·      Συμμετοχή στο τριετούς διαρκείας Έργο Προηγμένες Μέθοδοι Οπτικής Υπολογιστικής στην Πολιτισμική Κληρονομιά (Θεματικός Τομέας: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας), Π.ΕΝ.Ε.Δ. 03 Μέτρο 8.3., Δράση 8.3.1 με κωδικό έργου  03 ΕΔ 036 (70/3/8405).

 

·      Συμμετοχή στο τριετούς διαρκείας Έργο Γνωσιακή Αναζήτηση και Ανάκτηση 3Δ Γραφικών Μοντέλων (Θεματικός Τομέας: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας), Π.ΕΝ.Ε.Δ. 03 Μέτρο 8.3., Δράση 8.3.1 με κωδικό έργου 03 ΕΔ 520 (70/3/8419).