Παρακολούθηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

 

Συμμετοχή στην, υπό τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Μπεμ, επίβλεψη των ακόλουθων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών:

 

·      Ν. Αργυρόπουλος, Λεκάνες έλξης και σύνολα Julia των επαναληπτικών συναρτήσεων Schröder και König, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α., Νοέμβριος 1994.

 

·      Απ. Τζιοβάρας, Fractal συναρτήσεις παρεμβολής, διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α., Δεκέμβριος 1996.

 

 

Επίβλεψη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

 

·      Ευρ. Βραχνός, Ανάπτυξη μεθόδων για τη γραφική αναπαράσταση μορφοκλασματικών ελκυστών, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α., Σεπτέμβριος 1999.

 

·      Πολ. Μανουσόπουλος, Γραφική αναπαράσταση συνόλων τύπου Julia και Mandelbrot στον τετραδιάστατο χώρο των quaternions, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α., Σεπτέμβριος 1999.

 

·      Emile Abou-Mrad, Μορφοκλάσματα και χαοτική συμπεριφορά I, πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α., Σεπτέμβριος 2000.

 

·      Νίκη Μιμίκου, Παράλληλη υλοποίηση και αναπαράσταση συνόλων Julia και Mandelbrot, διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Ε.Κ.Π.Α., Ιανουάριος 2001.

 

·      Αθ. Κακαργιάς, Μορφοκλασματικές επιφάνειες παρεμβολής,  πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α., Σεπτέμβριος 2001.

 

·      Ελ. Κοντούλη, Συστήματα L: Οπτικοποίηση με γραφικά υπολογιστή, διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α., Νοέμβριος 2001.

 

·      Παντ. Μπουμπούλης, Συμπίεση εικόνων μέσω μορφοκλασματικών συναρτήσεων παρεμβολής, διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α., Ιανουάριος 2002.

 

·      Κων. Γκουντάνας, Πρότυπα ενεργών μορφών κατά την ανάλυση ιατρικών εικόνων, διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α., Οκτώβριος 2003.

 

Παρακολούθηση διδακτορικών διατριβών

 

Συμμετοχή στην, υπό τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θεοχ. Θεοχάρη, επίβλεψη των ακόλουθων διδακτορικών διατριβών:

 

·       Πολ. Μανουσόπουλος, Ταυτοποίηση 3Δ αντικειμένων χρησιμοποιώντας πρότυπα ενεργών μορφών βασισμένα σε μορφοκλασματικές συναρτήσεις παρεμβολής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α., Δεκέμβριος 2005.