Χαρίσιος Χριστόδουλος

Τρίτη Σεπτεμβρίου 22, 2009

Κυρίως Μενού

Αρχική

Βιογραφικά Στοιχεία

Σπουδές

Επαγγελματική δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Βιογραφικά στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

Χριστόδουλος

ΟΝΟΜΑ

:

Χαρίσιος

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

Ευθύμιος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

:

01/05/80

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

:

Αθήνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

:

Άγαμος

 

 

 

 Αθήνα 2009