Χαρίσιος Χριστόδουλος

Τρίτη Σεπτεμβρίου 22, 2009

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 
Α.1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή Συνέδρια με κριτές
C. Christodoulos, C. Michalakelis, and D. Varoutas, "An empirical model for later entrants market share development in the mobile phone market: An application in the Greek market," in 8th Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE2009), Helsinki, Finland, 15- 16 June 2009.
Α.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις Υπό Κρίση
C. Christodoulos, C. Michalakelis, and D. Varoutas, "Forecasting with limited data: Combining ARIMA and diffusion models," Technological Forecasting and Social Change, 2009.

 

 

 

 
Αθήνα 2009