Χαρίσιος Χριστόδουλος

Τρίτη Σεπτεμβρίου 22, 2009

Κυρίως Μενού

Αρχική

Βιογραφικά Στοιχεία

Σπουδές

Επαγγελματική δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 

 Απρίλιος 2009-

:

Συμμετοχή σε τηλεπικοινωνιακά projects τεχνοοικονομικών
ΕΚΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 Δεκέμβριος 2007- Νοέμβριος 2008

:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπεύθυνος παρακολούθησης υλοποίησης έργων πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, υπεύθυνος εισηγήσεων για το Εθνικό VTMIS, AIS, LRIT, SAFESEANET, υποβοήθηση θεμάτων σχετικά με τα συστήματα Ολυμπιακής Ασφάλειας C4I.

 

Φεβρουάριος 2007- Οκτώβριος 2007

:

OTEGLOBE S.A. , Project Coordinator/Μηχανικός Τηλεπ/κών Δικτύων, Συντονισμός υλοποιήσεων τηλεπικοινωνιακών έργων μεγάλων πελατών, διαχείριση και επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου της OTEGLOBE, αξιολόγηση προσφορών από διεθνείς παρόχους, σύνταξη, διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμών για λογαριασμό της διεύθυνσης Τεχνολογίας, μελέτη ανταγωνισμού και παρακολούθηση των διεθνών τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων και αγορών.

 

Φεβρουάριος 2006 - Φεβρουάριος 2007

:

INFO QUEST, Junior Product Manager, Διαχείριση προϊόντων και διαδικασιών εύρεσης, αγοράς, κοστολόγησης και διανομής, μελέτη   ανταγωνισμού, κίνηση αποθήκης-logistics, διαχείριση μεγάλων πελατών, εποπτεία πωλήσεων.

 

Ιούνιος 2003 - Φεβρουάριος 2005

:

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Κατάστημα Αμπελοκήπων, Στέλεχος τμήματος πωλήσεων, Πώληση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, Marketing υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαχείριση πελατολογίου ΟΤΕ, COSMOTE, INFOTE , έλεγχος κινήσεως αποθήκης, εκπροσώπηση του ΟΤΕ στο Παράρτημα Ολυμπιακού Χωριού, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2004.

 

Ιούλιος 2002- Σεπτέμβριος 2002

:

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Αθήνα, Πρακτική Άσκηση, Τομέας Σηματοδοσίας (Ιούλιος 2002).

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Αθήνα, Πρακτική Άσκηση, Τομέας Μελετών (Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002).

 

 

 
Αθήνα 2009