Χαρίσιος Χριστόδουλος

Τρίτη Σεπτεμβρίου 22, 2009

Κυρίως Μενού

Αρχική

Βιογραφικά Στοιχεία

Σπουδές

Επαγγελματική δραστηριότητα

Δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Τίτλοι Σπουδών

 

Μάρτιος 2009 -

:

Υποψήφιος Διδάκτορας
Μοντέλα και μεθοδολογίες για πρόβλεψη και εξέλιξη ζήτησης και ανταγωνισμού τηλεπικοινωνιακών αγορών
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Επιβλέπων: Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος

Σεπτέμβριος 2008

:

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (M.Sc.)
Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Πληροφορικής) & Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών)
Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα

Φεβρουάριος 2005

:

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυτεχνική Σχολή

 

 

 
Αθήνα 2009