Βιβλιογραφία  

Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 - Τμήμα άρτιων ΑΜ
 

Βασικά συγγράμματα

 1. Thomas A. Standish: Data Structures, Algorithms and Software Principles in C, Addison-Wesley. 1995.
   
 2. Robert Sedgewick: Αλγόριθμοι σε C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
   
 3. Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia: Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι σε JAVA, Εκδόσεις Δίαυλος, 2013
   

Προτεινόμενο σύγγραμμα στην υπηρεσία Εύδοξος

 1. Robert Sedgewick: Αλγόριθμοι σε C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
   

Άλλα προτεινόμενα συγγράμματα στην υπηρεσία Εύδοξος

 1. Bruno R. Preiss: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι με Αντικειμενοστρεφή Σχεδιαστικά Μορφήματα στη C++,Εκδόσεις Πεδίο, 2016.
   
 2. Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia: Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι σε JAVA, Εκδόσεις Δίαυλος, 2013
   
 3. Ν. Μισυρλής: Δομές Δεδομένων με C.  


Άλλα βιβλία σε δομές δεδομένων με οντοκεντρικές γλώσσες

 1. Clifford A. Shaffer: Data Structures and Algorithm Analysis, Dover Books on Computer Science.
  http://people.cs.vt.edu/~shaffer/Book/C++3elatest.pdf
   
 2. Mark A. Weiss: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στη C++, Pearson, 2013.
  http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Data-Structures-and-Algorithm-Analysis-in-C/9780132847377.page
   
 3. S. Sahni: Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
   
 4. Μποζάνης Παναγιώτης Δ.: Δομές δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
   

Άλλα βιβλία σε δομές δεδομένων

 1. Robert Kruse, C. L. Tondo and Bruce Leung: Data Structures and Program Design in C, Second Edition, Prentice Hall, 1997.
   
 2. Kurt Mehlhorn, Peter Sanders.: Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων: Τα βασικά εργαλεία. Εκδοσεις Κλειδάριθμος, 2008.
   
 3. Γεώργιος Γεωργακόπουλος: Δομές Δεδομένων (Έννοιες, Τεχνικές και Αλγόριθμοι), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011. Εύδοξος  

Βιβλία σε C

 1. Brian Kernighan, Dennis Ritchie: The C Programming Language, Prentice Hall.
   
 2. N. M. Χατζηγιαννάκης: Η γλώσσα C σε βάθος, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.
   
 3. Γ.Σ. Τσελίκης και Ν.Δ. Τσελίκας: C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή
  ( www.c4all.gr )