Διαλέξεις  

Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 - Τμήμα άρτιων ΑΜ
 


Διαφάνειες διαλέξεων

 • Εισαγωγή: pptx
   
 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στις συνδεδεμένες αναπαραστάσεις δεδομένων. pdf
   
 • Ενότητα 2: Αναδρομή. pdf
   
 • Ενότητα 3: Ενότητες και Αφαιρετικοί Τύποι Δεδομένων. pdf

 • Ενότητα 4: Στοίβες (Stacks). pdf
 •  
 • Ενότητα 5: Ουρές (Queues). pdf
   
 • Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων. pdf
   
 • Ενότητα 7: Συνδεδεμένες λίστες (επανάληψη). pdf
   
 • Ενότητα 8: Δένδρα, σωροί, δένδρα εκφράσεων. pdf
   
 • Ενότητα 9: Δένδρα δυαδικής αναζήτησης. pdf
   
 • Ενότητα 10: AVL δένδρα. pdf
   
 • Ενότητα 11: Δένδρα αναζήτησης m δρόμων και δένδρα (2,4) pdf
   
 • Ενότητα 12: Κόκκινα-μαύρα δένδρα pdf
   
 • Ενότητα 13: Δένδρα (a,b), B-δένδρα pdf
   
 • Ενότητα 14: Λίστες Παράλειψης (Skip Lists). pdf
   
 • Ενότητα 15: Κατακερματισμός pdf
   
 • Ενότητα 16: Γράφοι pdf
   
 • Ενότητα 17: Γράφοι με βάρη pdf
   
 • Ενότητα 18: Δομές και αλγόριθμοι για σύνολα ξένα μεταξύ τους pdf
   
 • Ενότητα 19: Υπολογισμός του ελάχιστου επικαλύπτοντος δένδρου pdf
   
Δείτε επίσης: interactive visualization πολλών δομών που έχουμε δει στο μάθημα