Εργαστήρια  

Εαρινό εξάμηνο 2023-2024 - Τμήμα άρτιων ΑΜ
 

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια γίνονται υπό την επίβλεψη των:
  • Μίλτος Κυριακίδης   [miltos at di.uoa.gr]

  • Σέργιος-Ανέστης Κεφαλίδης   [s.kefalidis at di.uoa.gr]

  • Κωνσταντίνος Νικολέτος   [k.nikoletos at di.uoa.gr]

  • Κώστας Πλας   [kplas at di.uoa.gr]
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τα εργαστήρια
         πρέπει να απευθύνονται στους ανωτέρω.


Το υλικό των εργαστηρίων θα γίνεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα αυτή
στη διάρκεια του εξαμήνου.