Διαλέξεις 

Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 - Τμήμα περιττών ΑΜ
 


Διαφάνειες διαλέξεων

 • Εισαγωγή: Εισαγωγή στις δομές δεδομένων. pdf
   
 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στις συνδεδεμένες αναπαραστάσεις δεδομένων. pdf
   
 • Ενότητα 2: Αναδρομή. pdf
   
 • Ενότητα 3: Ενότητες και Αφαιρετικοί Τύποι Δεδομένων.
  • Modularity and Data Abstraction pdf
  • Makefiles pdf
 • Ενότητα 4: Στοίβες (Stacks). pdf
 •  
 • Ενότητα 5: Ουρές (Queues). pdf
   
 • Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων. pdf
   
 • Ενότητα 7: Λίστες και Συμβολοσειρές. pdf
   
 • Ενότητα 8: Δένδρα, σωροί, δένδρα εκφράσεων. pdf
   
 • Ενότητα 9: Δένδρα δυαδικής αναζήτησης. pdf
   
 • Ενότητα 10: AVL δένδρα. pdf
   
 • Ενότητα 11: Δένδρα αναζήτησης m δρόμων, δένδρα 2-3, δένδρα 2-3-4 pdf
   
 • Ενότητα 12: Δένδρα (a,b), B-δένδρα pdf
   
 • Ενότητα 13: Κατακερματισμός pdf
   
 • Ενότητα 14: Γράφοι pdf
   
 • Ενότητα 15: Γράφοι με βάρη pdf
   
 • Ενότητα 16: Δομές δεδομένων για σύνολα ξένα μεταξύ τους pdf
   
Δείτε επίσης: interactive visualization πολλών δομών που έχουμε δει στο μάθημα