Αγγλική έκδοσηΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

1988 Διδακτορικό στην Πληροφορική (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
1982 Πτυχίο Φυσικής (Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Επαγγελματική Απασχόληση

Μάϊος 2001 - σήμερα Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Οκτώβριος 1993 - Μάϊος 2001 Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιούλιος 1989 - Ιούλιος 1993 Συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Μάρτιος 1989 - Οκτώβριος 1993 Ερευνητικός συνεργάτης στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερευνητική και Διδακτική Δραστηριότητα

Ο Παναγιώτης Σταματόπουλος έλαβε το διδακτορικό του το Μάρτιο του 1988 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ερευνητική εργασία για τη διατριβή του, με τίτλο "Συμβολή στην Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας για Επικοινωνία με Βάσεις Δεδομένων", έγινε στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Το 1989, προσλήφθηκε στο "Δημόκριτο" σαν συνεργαζόμενος ερευνητής με τετραετή θητεία. Από τον Οκτώβριο του 1993, είναι μέλος Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 40 εργασίες για τις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον 1700 ετερο-αναφορές. Η ερευνητική του εργασία εμπίπτει στις ακόλουθες γενικές περιοχές: Ο Παναγιώτης Σταματόπουλος έχει εργασθεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EDS (EP2025), APPLAUSE (EP6708), PARACHUTE (EP9134) και PARROT (EP24960). Ήταν υπεύθυνος για έναν αριθμό από προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν (ή συγχρηματοδοτήθηκαν) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ολυμπιακή Αεροπορία. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" και "Λογικός Προγραμματισμός", καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα "Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη". Έχει επίσης διδάξει τα προπτυχιακά μαθήματα "Τεχνητή Νοημοσύνη" και "Προγραμματισμός Συστήματος" και το μεταπτυχιακό μάθημα "Έμπειρα Συστήματα". Τέλος, έχει επιβλέψει, και συνεχίζει να επιβλέπει, ένα μεγάλο αριθμό από πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες.

Δημοσιεύσεις

Αρθρα

 1. N. Gialitsis, N. Pittaras, P. Stamatopoulos. "A Topic-Based Sentence Representation for Extractive Text Summarization". Proceedings of the MultiLing 2019 Workshop, Varna, 2019. (Pdf here)
 2. N. Pothitos, P. Stamatopoulos. "Building Search Methods with Self-Confidence in a Constraint Programming Library". International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 27, No. 4, 2018. (Pdf here)
 3. N. Pothitos, P. Stamatopoulos. "Piece of Pie Search: Confidently Exploiting Heuristics". Proceedings of the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2016, Thessaloniki, 2016. (Pdf here)
 4. N. Pothitos, P. Stamatopoulos. "Constraint Programming MapReduce'd". Proceedings of the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2016, Thessaloniki, 2016. (Pdf here)
 5. N. Pothitos, P. Stamatopoulos, K. Zervoudakis. "Course Scheduling in an Adjustable Constraint Propagation Schema". Proceedings of the 24th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence ICTAI-2012, Vol. 1, pp. 335-343, Athens, 2012. (Pdf here)
 6. N. Pothitos, G. Kastrinis, P. Stamatopoulos. "Constraint Propagation as the Core of Local Search". Proceedings of the 7th Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2012, LNAI 7297, pp. 9-16, Lamia, 2012. (Pdf here)
 7. M. Dima, D. Vogiatzis, G. Paliouras, P. Stamatopoulos. "Expert Based Prediction of User Preferences". Proceedings of the 5th International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization SMAP-2010, pp. 112-117, Limmassol, 2010. (Pdf here)
 8. N. Pothitos, P. Stamatopoulos. "Flexible Management of Large-Scale Integer Domains in CSPs". Proceedings of the 6th Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2010, LNAI 6040, pp. 405-410, Athens, 2010. (Pdf here)
 9. V. Papataxiarhis, V. Tsetsos, I. Karali, P. Stamatopoulos, S. Hadjiefthymiades. "i-footman: A Knowledge-Based Framework for Football Managers". Proceedings of the 3rd East European Workshop on Rule-Based Applications RuleApps2009, Cottbus, Germany, September 2009. (Pdf here)
 10. V. Papataxiarhis, V. Tsetsos, I. Karali, P. Stamatopoulos, S. Hadjiefthymiades. "Developing Rule-Based Applications for the Web: Methodologies and Tools". Chapter XVI in "Handbook of Research on Emerging Rule-Based Languages and Technologies: Open Solutions and Approaches", Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-402-6, May 2009. (Pdf here)
 11. G. Giannakopoulos, V. Karkaletsis, G. Vouros, P. Stamatopoulos. "Summarization System Evaluation Revisited: N-gram Graphs". ACM Transactions on Speech and Language Proceesing, Vol. 5, No. 3, pp. 1-39, 2008. (Pdf here)
 12. S. D. Afantenos, V. Karkaletsis, P. Stamatopoulos, C. Halatsis. "Using Synchronic and Diachronic Relations for Summarizing Multiple Documents Describing Evolving Events". Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 30, pp. 183-226, 2008. (Pdf here)
 13. S. D. Afantenos, V. Karkaletsis, P. Stamatopoulos. "Summarizing Reports on Evolving Events; Part I: Linear Evolution". International Conference RANLP 2005 (Recent Advances in Natural Language Processing), pp. 18-24, Borovets, 2005. (Pdf here)
 14. S. D. Afantenos, V. Karkaletsis, P. Stamatopoulos. "Summarization from Medical Documents: A Survey". Artificial Intelligence in Medicine, Vol. 33, pp. 157-177, 2005. (Pdf here)
 15. G. Sigletos, G. Paliouras, C. D. Spyropoulos, P. Stamatopoulos. "Stacked Generalization for Information Extraction". Proceedings of the 16th European Conference on Artificial Intelligence ECAI 2004, pp. 549-553, Valencia, 2004. (Pdf here)
 16. N. Karampatziakis, G. Paliouras, D. Pierrakos, P. Stamatopoulos. "Navigation Pattern Discovery Using Grammatical Inference". Proceedings of the 7th International Colloquium on Grammatical Inference ICGI-2004, LNAI 3264, pp. 187-198, Athens, 2004. (Pdf here)
 17. E. Michelakis, I. Androutsopoulos, G. Paliouras, G. Sakkis, P. Stamatopoulos. "Filtron: A Learning-Based Anti-Spam Filter". Proceedings of the 1st Conference on Email and Anti-Spam CEAS 2004, Mountain View, 2004. (Pdf here)
 18. G. Boukeas, P. Stamatopoulos, C. Halatsis, V. Zissimopoulos. "Inherent Choice in the Search Space of Constraint Satisfaction Problem Instances". Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2004, LNAI 3025, pp. 362-370, Samos, 2004. (Pdf here)
 19. K. Hatzikokolakis, G. Boukeas, P. Stamatopoulos. "Construction and Repair: A Hybrid Approach to Search in CSPs". Proceedings of the 3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2004, LNAI 3025, pp. 342-351, Samos, 2004. (Pdf here)
 20. G. Boukeas, C. Halatsis, V. Zissimopoulos, P. Stamatopoulos. "Measures of Intrinsic Hardness for Constraint Satisfaction Problem Instances". Proceedings of the 30th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science SOFSEM 2004, LNCS 2932, pp. 184-195, Prague, 2004. (Pdf here)
 21. G. Sigletos, G. Paliouras, C. D. Spyropoulos, P. Stamatopoulos. "Meta-learning Beyond Classification: A Framework for Information Extraction from the Web". Proceedings of the "Adaptive Text Extraction and Mining" Workshop of the 7th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases PKDD 2003 and of the 14th European Conference on Machine Learning ECML 2003, 2003. (Pdf here)
 22. G. Sakkis, I. Androutsopoulos, G. Paliouras, V. Karkaletsis, C. D. Spyropoulos, P. Stamatopoulos. "A Memory-Based Approach to Anti-Spam Filtering for Mailing Lists". Information Retrieval, Vol. 6, pp. 49-73, 2003. (Pdf here)
 23. M. Sellmann, K. Zervoudakis, P. Stamatopoulos, T. Fahle. "Crew Assignment via Constraint Programming: Integrating Column Generation and Heuristic Tree Search". Annals of Operations Research, Vol. 115, pp. 207-225, 2002. (Pdf here)
 24. O. Telelis, P. Stamatopoulos. "Guiding Constructive Search with Statistical Instance-Based Learning". International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 11, No. 2, pp. 247-266, 2002. (Pdf here)
 25. D. G. Kapopoulos, M. Hatzopoulos, P. Stamatopoulos. "Efficient Management of Persistent Knowledge". Journal of Intelligent Information Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 111-134, 2002. (Pdf here)
 26. H. Kornilakis, P. Stamatopoulos. "Crew Pairing Optimization with Genetic Algorithms". Proceedings of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2002, LNAI 2308, pp. 109-120, Thessaloniki, 2002. (Pdf here)
 27. G. Christodoulou, P. Stamatopoulos. "Crew Assignment by Constraint Logic Programming". Proceedings of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2002 (Companion Volume), pp. 117-127, Thessaloniki, 2002. (Pdf here)
 28. O. Telelis, P. Stamatopoulos. "Heuristic Backbone Sampling for Maximum Satisfiability". Proceedings of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence SETN-2002 (Companion Volume), pp. 129-139, Thessaloniki, 2002. (Pdf here)
 29. O. Telelis, P. Stamatopoulos. "Combinatorial Optimization through Statistical Instance-Based Learning". Proceedings of the IEEE 13th International Conference on Tools with Artificial Intelligence ICTAI '01, pp. 203-209, Dallas, 2001. (Pdf here)
 30. G. Sakkis, I. Androutsopoulos, G. Paliouras, V. Karkaletsis, C. D. Spyropoulos, P. Stamatopoulos. "Stacking Classifiers for Anti-spam Filtering of E-mail". Proceedings of the 2001 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing EMNLP01, 2001. (Pdf here)
 31. K. Zervoudakis, P. Stamatopoulos. "A Generic Object-Oriented Constraint Based Model for University Course Timetabling". Proceedings of the 3rd International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling PATAT 2000, LNCS 2079, pp. 28-47, Konstanz, 2001. (Pdf here)
 32. D. Farmakiotou, V. Karkaletsis, K. Koutsias, G. Sigletos, C. D. Spyropoulos, P. Stamatopoulos. "Rule-based Named Entity Recognition for Greek Financial Texts". Proceedings of the International Conference on Computational Lexicography and Multimedia Dictionaries COMLEX 2000, 2000. (Pdf here)
 33. I. Androutsopoulos, G. Paliouras, V. Karkaletsis, G. Sakkis, C. D. Spyropoulos, P. Stamatopoulos. "Learning to Filter Spam E-Mail: A Comparison of a Naive Bayesian and a Memory-Based Approach". Proceedings of the "Machine Learning and Textual Information Access" Workshop of the 4th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases PKDD 2000, 2000. (Pdf here)
 34. D. Kapopoulos, M. Hatzopoulos, P. Stamatopoulos. "An Efficient Storage Manager". Proceedings of the 2000 ADBIS-DASFAA Symposium on Advances in Databases and Information Systems, LNCS 1884, pp. 331-338, Prague, 2000. (Pdf here)
 35. M. Sellmann, K. Zervoudakis, P. Stamatopoulos, T. Fahle. "Integrating Direct CP Search and CP-based Column Generation for the Airline Crew Assignment Problem". Proceedings of the 2nd International Workshop on Integration of AI and OR Techniques in Combinatorial Optimization Problems CP-AI-OR '00, pp. 163-170, Paderborn, 2000. (Pdf here)
 36. P. Stamatopoulos, E. Viglas, S. Karaboyas. "Nearly Optimum Timetable Construction Through CLP and Intelligent Search". International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 7, No. 4, pp. 415-442, 1998. (Pdf here)
 37. P. Stamatopoulos, I. Karali. "Logic as Vehicle for Real Life Applications". Proceedings of the 1st Panhellenic Symposium on Logic, pp. 205-210, Nicosia, 1997. (Pdf here)
 38. C. Halatsis, P. Stamatopoulos, I. Karali, T. Bitsikas, G. Fessakis, A. Schizas, S. Sfakianakis, C. Fouskakis, T. Koukoumpetsos, D. Papageorgiou. "Crew Scheduling Based on Constraint Programming: The PARACHUTE Experience". Proceedings of the 3rd Hellenic-European Conference on Mathematics and Informatics HERMIS '96, pp. 424-431, Athens, 1996. (Pdf here)
 39. C. Pavlopoulou, A. Gionis, P. Stamatopoulos, C. Halatsis. "Crew Pairing Optimization Based on CLP". Proceedings of the 2nd International Conference on the Practical Applications of Constraint Technology PACT '96, pp. 191-210, London, 1996. (Pdf here)
 40. H. Frangouli, V. Harmandas, P. Stamatopoulos. "UTSE: Construction of Optimum Timetables for University Courses - A CLP Based Approach". Proceedings of the 3rd International Conference on the Practical Applications of Prolog PAP '95, pp. 225-243, Paris, 1995. (Pdf here)
 41. P. Stamatopoulos, D. Margaritis, C. Halatsis. "Extending a Parallel CLP Language to Support the Development of Multi-agent Systems". Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing SAC '94, pp. 410-414, Phoenix, 1994. (Pdf here)
 42. C. Halatsis, P. Stamatopoulos, I. Karali, C. Mourlas, D. Gouscos, D. Margaritis, C. Fouskakis, A. Kolokouris, P. Xinos, M. Reeve, A. Veron, K. Schuerman, L.-L. Li. "MaTourA: Multi-agent Tourist Advisor". Proceedings of the 1st International Conference on Information and Communications Technologies in Tourism ENTER '94, pp. 140-147, Innsbruck, 1994. (Pdf here)
 43. L-L. Li, M. Reeve, K. Schuerman, A. Veron, J. Bellone, C. Pradelles, A. Kolokouris, P. Stamatopoulos, D. Clark, C. Rawlings, J. Shirazi, G. Sardu. "APPLAUSE: Application & Assessment of Parallel Programming Using Logic". Proccedings of the 5th International PARLE Conference, pp. 756-759, Munich, 1993. (Pdf here)
 44. L-L. Li, M. Reeve, K. Schuerman, A. Veron, J. Bellone, C. Pradelles, Z. Palaskas, P. Stamatopoulos, D. Clark, S. Doursenot, C. Rawlings, J. Shirazi, G. Sardu. "APPLAUSE: Applications Using the ElipSys Parallel CLP System". Proceedings of the 10th International Conference on Logic Programming ICLP '93, pp. 847-848, Budapest, 1993. (Pdf here)
 45. P. Stamatopoulos, I. Karali, C. Halatsis. "A Tour Advisory System Using a Logic Programming Approach". ACM Applied Computing Review, Vol. 1, No. 1, pp. 18-25, Winter 1993. (Pdf here)
 46. P. Stamatopoulos, I. Karali, C. Halatsis. "PETINA - Tour Generation Using the ElipSys Inference System". Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing SAC '92, pp. 320-327, Kansas City, 1992. (Pdf here)
 47. C. Halatsis, M. Katzouraki, M. Hatzopoulos, P. Stamatopoulos, I. Karali, C. Mourlas, M. Gergatsoulis, E. Pelecanos. "PETINA: PErsonalized Tourist INformation Advisor". Proceedings of the 3rd Panhellenic Conference in Informatics, pp. 590-605, Athens, 1991. (Pdf here)
 48. Β. Ατσάλη, Π. Σταματόπουλος, Μ. Κατζουράκη. "Κλίση των Ουσιαστικών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας". Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, σελ. 526-537, Αθήνα, 1991. (Pdf here)
 49. P. Stamatopoulos, A. Arvillias, M. Katzouraki, G. Philokyprou. "Querying Databases in Natural Greek". Proceedings of the 1st European Conference on Information Technology for Organisational Systems EURINFO '88, pp. 730-737, Athens, 1988. (Pdf here)
 50. P. Stamatopoulos, M. Katzouraki, G. Philokyprou. "A Natural Language System for Database Queries". Proceedings of the 9th International Symposium on Informatics JAHORINA '85, Jahorina, 1985. (Pdf here)
 51. Μ. Κατζουράκη, Μ. Γαβαλάς, Π. Σταματόπουλος, Α. Αρβιλλιάς. "Ένας Εύχρηστος Μεταφραστής της Prolog για Mini Υπολογιστικά Συστήματα". Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής, σελ. 238-244, Αθήνα, 1984. (Pdf here)

Βιβλία


Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιόπολις, 15784 Αθήνα

Γραφείο: Α48
E-mail: takisdi.uoa.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 727 5202
Fax: +(30) 210 727 5191

Τελευταία Ενημέρωση: 10 Οκτωβρίου 2019